Stockholm

Kinaambassadör: "Kafkalikt att stå åtalad"

Av: 

TT

NYHETER

Inte ens om allt åklagaren hävdar stämmer så duger anklagelserna till en fällande dom. Det är försvarets bistra slutsats i rättegången mot tidigare Kinaambassadör Anna Lindstedt.

– Det är obegripligt att detta kunnat ta sådana proportioner, säger Lindstedt.

Försvaret gick hårt åt åklagarsidan när det gav sin version av vad som hände på ett möte på hotell Sheraton i Stockholm den 24–25 januari förra året.

Anna Lindstedt står åtalad för egenmäktighet vid förhandling med främmande makt, för att ha arrangerat mötet. Syftet var bland annat att komma framåt med ärendet om den svenske förläggaren Gui Minhai som sitter fängslad i Kina. Hans dotter Angela Gui och kinesiska företagare fanns bland mötesdeltagarna.

Men i samband med mötet ska Angela Gui ha pressats att tystna i kritiken mot Kina, och åklagaren anser att den tidigare ambassadören handlat utanför sina befogenheter och i strid med svensk utrikespolitik, samt att affärsmännen företrätt "Kinas intressen".

Tystna i kritiken

Lindstedt nekar till samtliga punkter i åtalet.

– Det är ovärdigt, för att inte säga Kafkalikt, att stå åtalad för brott mot rikets säkerhet, säger Anna Lindstedt när hon för första gången uttalar sig i rätten på måndagen.

Hon nekar till att ha förhandlat med Kina och säger att hon under sina 30 år som diplomat varit oavbrutet lojal mot Sverige.

– Mötet har legat inom ramen för hennes uppdrag och skyldigheter, säger Lindstedts advokat Conny Cedermark.

Inga detaljer

Åklagare Hans Ihrman pressade Lindstedt under flera timmar på måndagen. Han förhörde henne bland annat om vad hon egentligen visste om de två affärsmännen John Meewella och Kevin Lui gällande deras syften och hur de skulle kunna bidra till Gui Minhais situation.

– Han (Kevin Liu) skulle plädera för ett frigivande genom sina kontakter, säger Anna Lindstedt.

Åklagaren: Du var inte nyfiken på vad det var för kontakter?

– Jag fick inga detaljer. Jag kunde se att han hade goda ingångar på provinsnivå, säger Lindstedt.

Hon beskriver de båda männen som vänner av Sverige och hon bedömde inte att det fanns någon risk med att arrangera mötet.

– Det fanns inga varningsklockor, säger hon.

Olika syn på mötet

Angela Gui säger i förhör att hon uppfattat det som att John Meewella under mötet ställt krav på hennes mediala engagemang och att situationen för hennes pappa skulle försämras om hon gick därifrån.

Den uppfattningen delar inte Anna Lindstedt. Enligt henne fanns det inga uttalade krav eller påtryckningar om Angela Guis yttrandefrihet.

– Den ifrågasattes aldrig, säger Lindstedt.

Inte förhandlat

Även om allt åklagaren hävdar stämmer utgör Anna Lindstedts agerande ändå inte något brott enligt advokat Cedermark, som säger att hon inte i någon del agerat egenmäktigt.

– Anna Lindstedt har inte förhandlat med den kinesiska staten, men det ligger inom hennes uppdrag att göra det, säger han och hänvisar till 1961 års Wienkonvention om diplomatiska förbindelser.

– Främmande makt har inte förhandlat. Främmande makt har överhuvudtaget inte närvarat, fortsätter han.

Skickat mejl

En knäckfråga i målet är ett mejl som Anna Lindstedt skickade den 18 januari 2019 där hon informerade om mötet på hotellet. Men detaljerna var knappa och åklagarsidan hävdar att hon undanhöll viktig information för utrikesdepartementet.

Advokat Cedermark påpekar i sin framställan att Lindstedt skickade mejlet till "nio höga befattningshavare i utrikesförvaltningen".

– Jag vill understryka att det för Anna Lindstedts del har handlat om öppenhet snarare än att undanhålla, säger Cedermark.

Rättad: I en tidigare version förekom hänvisningar till fel person.

ANNONS

Glöm inte mors dag – skicka en vacker bukett med choklad! Beställ hos Interflora här.

Extern länk från Interflora

Beställ nu

Publisert:

LÄS VIDARE

Så lockade kineserna Sveriges ambassadör i en fälla

ÄMNEN I ARTIKELN

Stockholm

Anna Lindstedt

Angela Gui

Säkerhetspolitik

Kina

Gui Minhai