Gurgling ska spåra covid-19 i skolor

Av: 

TT

Elever i Västra Götaland ska få ta ett enkelt gurgelprov om det finns misstanke om covid-19 på skolan.

Syftet är att minimera obehaget för barnen och ungdomarna så mycket som möjligt.

Det är Västra Götalandsregionen som vill erbjuda en förenklad provtagning, skriver bland andra Skaraborgs Allehanda. Tanken är att skolorna vid behov av smittspårning ska kunna dela ut provtagningsutrustning till eleverna, som kan göra testet hemma. Därefter är det föräldrarnas ansvar att lämna provet till vårdcentralen.

Testet går till så att provtagaren gurglar en koksaltlösning i några sekunder, spottar ut och skickar provröret med vätskan till analys. Något motbjudande petande med provpinne i näsa och svalg är alltså inte nödvändigt.

– Man vill se det ur barnperspektiv – hur man kan förenkla en testning så att man minimerar obehaget för barn och unga, säger ställföreträdande smittskyddsläkare Leif Dotevall till TT.

Validerat test

Han säger också att gurgelprovet är en säker testmetod.

– Det finns en validering för testet, det vill säga testet är säkert och väl prövat. Men mer information om det kommer nästa vecka.

Varken Folkhälsomyndigheten eller Sveriges Kommuner och Regioner vet om fler regioner kommer att använda gurgeltest. Det gör inte heller Västra Götalandsregionen.

– Men jag skulle tro att detta kommer igång när skolorna börjar. Utomlands har man använt sig av testet, säger Leif Dotevall.

I Västra Götaland ska skolorna kunna dela ut material till ett enkelt gurgelprov till eleverna, ifall smittspårning för covid-19 behöver göras. Arkivbild.
I Västra Götaland ska skolorna kunna dela ut material till ett enkelt gurgelprov till eleverna, ifall smittspårning för covid-19 behöver göras. Arkivbild.

Saliv viktigast

Folkhälsomyndigheten konstaterar att det är upp till varje region att avgöra vilka provtagningsmetoder som ska användas.

”Folkhälsomyndigheten förespråkar att använda prov från näsa, svalg och saliv vid egenprovtagning men saliven är det viktigaste provmaterialet av de tre. Vi har själva inte utvärderat gurgling som provtagningsmetod och i den litteratursammanställning vi producerade hösten 2020 var det endast ett fåtal studier med gurgling som ingick som underlag. Numera känner vi till att det finns fler vetenskapliga artiklar som visar att gurgling är en bra metod för provtagning men vi har själva inte utvärderat dem”, skriver utredaren Andreas Bråve i ett mejl.

Publisert: