Arbetsmiljöverket utreder arbetsmiljön på Centerpartiet

Arbetsmiljöverket överväger att skicka inspektörer till Centerpartiet – efter Aftonbladets avslöjande.

Myndigheten har själv tagit initiativ till granskningen och betonar att alla arbetsgivare är skyldiga att vidta åtgärder för att säkerställa arbetsmiljön.

– Det är viktigt att även Centerpartiet gör det, säger enhetschefen Ulrika Scholander.

Aftonbladet har i flera artiklar rapporterat om vittnesmål om arbetsmiljöproblem inifrån Centerpartiets rikskansli i Stockholm.

Nu uppger Arbetsmiljöverket att man på eget initiativ utreder om C-kansliet ska bli föremål för en arbetsmiljögranskning.

– Det handlar om de brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som framkommit i media, säger Ulrika Scholander, enhetschef på avdelningen för inspektion.

Om Arbetsmiljöverket tar beslut om en granskning kommer myndigheten att skicka inspektörer till Centerpartiets kansli och inspektera arbetsmiljön.

– Då tittar vi på vad de har för rutiner och hur de jobbar, vi pratar med arbetsgivare och skyddsombud, säger Ulrika Scholander.

Centerpartiets partiledare Annie Lööf och partisekreterare Michael Arthursson 
Centerpartiets partiledare Annie Lööf och partisekreterare Michael Arthursson

Viktigt att utreda arbetsmiljön

Om Arbetsmiljöverket hittar brister i arbetsmiljön kan myndigheten ställa krav på arbetsgivaren. Åtgärdas inte kraven kan det blir frågan om vite.

Hur ser du på uppgifterna som framkommit i rapporteringen?

– Jag har inte gått in i detaljer eftersom det inte är jag som utreder det. Men det är viktigt att alla arbetsgivare undersöker och utreder den organisatoriska sociala arbetsmiljön. Alla arbetsgivare ska systematiskt vidta åtgärder för att alla ska kunna arbeta på ett bra sätt och inte bli sjuka, det är viktigt att även Centerpartiet gör det.

Scholander kan inte uppge när beslut om ett eventuellt inspektionsärende väntas.

– Vi följer vår vanliga arbetsprocess och gör en bedömning utifrån de uppgifter som kommit fram. Arbetsmiljöverket bedriver tillsyn utifrån var det finns störst risk för att drabbas av olycka eller ohälsa, säger hon.

”Inga generella problem”

Maria Bojerud är huvudskyddsombud på Centerpartiets riksorganisation. Hon är också knuten till Unionen i sitt fackliga arbete. Bojerud svarar på frågor via mejl. Hon uppger att hon inte påtalat några brister i arbetsmiljön till arbetsgivaren och menar också att det inte finns någon tystnadskultur, ”snarare är det högt i tak”.

”Som arbetsplatsombud ser jag inte att Centerpartiet har några generella arbetsmiljöproblem, däremot har det varit en konstig tid med bland annat pandemi som gjort att man inte kunnat ses och fånga upp hur medarbetarna har det på samma sätt som vanligt. Vi har också ett högt engagemang bland oss anställda, som i de flesta idéburna organisationer, vilket gör att det kan vara lätt att jobba för mycket då gränsen mellan arbete och personligt engagemang inte alltid är tydlig. Det är något jag haft en dialog med arbetsgivaren om för att bla lyfta vikten av återhämtning efter arbetstoppar.”

Aftonbladet har upprepade gånger sökt Annie Lööf men C-ledaren har tackat nej till att låta sig intervjuas.

John Granlund & Olof Svensson
Publisert:

LÄS VIDARE