Nyheter

HD: Smuggling av tre tårgasvapen grovt brott

Av: 

TT

NYHETER

En man som smugglade tre tårgaspistoler som lätt kunde byggas om till att bli skarpa vapen döms för grov vapensmuggling i Högsta domstolen (HD).

Domen kan bli ett hårt slag mot det vapenflöde till Sverige som länge gäckat polisen.

I tingsrätten dömdes mannen för grov vapensmuggling till två års fängelse, men det ändrades i hovrätten som i stället bedömde det som vapensmuggling av normalgraden. Fallet är det första som handlar om det nya brottet vapensmuggling att nå HD.

Ett av syftena med det nya brottet var att komma åt smugglingen av start- och tårgaspistoler, som kan köpas lagligt i flera europeiska länder och sedan smugglas till Sverige och enkelt byggas om till skarpa vapen. Problemet med vapnen har ökat de senaste åren och utgör i dag en betydande del av vapnen som hamnar i händerna på gängkriminella i Sverige, där de sedan används i mord och mordförsök.

Incitament

Har man åkt fast för smuggling av dessa vapen innan vapensmuggling var ett eget brott har det i regel bara utdömts villkorliga domar, vilket ökat incitamenten för att bedriva smugglingen.

På onsdagen meddelade Högsta domstolen att smugglingen av de tre pistolerna ska ses som grov vapensmuggling, och dömde mannen till två års fängelse.

”Högsta domstolen kom fram till att en gärning som innebär att tårgasvapen förs in i landet ofta kan bedömas vara av särskilt farlig art, när syftet varit att vapnen ska överlåtas till eller användas av kriminella grupperingar eller när det har funnits en uppenbar risk för sådan överlåtelse eller användning”, skriver HD i ett pressmeddelande.

Samhällsfara

Av vikt är enligt HD att vapnen lätt kan modifieras till att bli skarpa, och att det är vanligt att sådana vapen används av kriminella. Förekomsten av dessa vapen kan därmed innebära en ”betydande samhällsfara”, anser HD.

I det aktuella fallet spelade det även in att mannen hade koppling till organiserad brottslighet och att det fanns en ”uppenbar risk” att pistolerna skulle överlåtas till eller användas av kriminella.

Henrik Sjökvist, enhetschef för Tullverkets kontrollavdelning region syd, är positiv till domstolens syn på allvarlighetsgraden i brottet och hoppas att det kan ha ett signalvärde.

– Ingen är gladare än Tullverket om vi kan minska smugglingen och införseln av de här farliga produkterna. Vi kan hoppas att detta skickar en signal om att det är allvarligt att ta in även den här typen av vapen, säger han.

ANNONS

Mumin-muggarna för 2022 är här! Förboka dem hos Cervera redan nu!

Extern länk från Cervera

Läs mer och köp här!

Publisert: