Talibanerna stänger människorättsinstans

Av:  TT

En taliban vaktar när människor får matransoner från en kinesisk hjälporganisation i Kabul. Arkivbild.
En taliban vaktar när människor får matransoner från en kinesisk hjälporganisation i Kabul. Arkivbild.

Talibanerna har upplöst Afghanistans oberoende människorättskommission med motiveringen att den inte bedöms vara nödvändig.

Under helgen stängdes även två andra afghanska institutioner av talibanstyret.

Sedan talibanrörelsen tog över makten i Afghanistan i augusti har flera organisationer som skyddat afghaners fri- och rättigheter stängts, bland annat valkommissionen och departementet för kvinnofrågor.

Människorättskommissionen, som nu har upplösts, har haft i uppdrag att bland annat dokumentera civila dödsfall under kriget i landet. Dess arbete stoppades när talibanerna tog över makten i fjol.

Även det nationella säkerhetsrådet och ett försoningsråd som arbetade för att främja fred stängdes under helgen.

– Dessa departement anses inte vara nödvändiga så de har upplösts. Men om de behövs i framtiden kan de återuppta sina verksamheter, säger Inamullah Samangani, en av talibanernas talespersoner.

Talibanerna har tidigare lovat ett mjukare styre i landet än förra gången de satt vid makten, mellan 1996 och 2001. Dock har det skett en inskränkning av många afghaners friheter sedan talibanerna kom till makten igen, framför allt för kvinnor som omfattas av restriktioner som riktar in sig på utbildning, arbete och klädsel.

Publisert: