Regeringen tar emot utredning om flaggdagar

Justitieminister Morgan Johansson (S) tar idag emot en utredning om det offentliga belöningssystemet, de allmänna flaggdagarna och anslaget till hovet.

Kommittén föreslår att bland annat att valet till Europaparlamentet blir ny allmän flaggdag, samt att de kungliga namnsdagarna tas bort som flaggdagar vid nästa tronskifte.

Flaggdag på valdagen till EU-parlamentet, färre antal flaggdagar med anknytning till kungahuset och ett moderniserat offentligt belöningssystem. Det var några av förslagen när Förtjänstutredningen lämnade över sitt betänkande till justitieminister Morgan Johansson (S) idag.

– För att understyrka den demokratiska aspekten av rätt till val i den europeiska unionen föreslår kommittén att valet till Europaparlamentet införs som ny allmän flaggdag, säger kommitténs ordförande Björn von Sydow.

De kungliga flaggdagarna som förslås utgå vid nästa tronskifte är de tre flaggdagarna för de kungliga namnsdagarna samt flaggdagen för regentens gemål, som i dagsläget utgörs av drottning Silvias födelsedag.

– Förhoppning är att de kvarvarande flaggdagarna då får ett större utrymme, säger von Sydow.

Kronprinsessan Victorias namnsdags-flaggdag kan ryka.
Kronprinsessan Victorias namnsdags-flaggdag kan ryka.

Moderniserat belöningssystem

Kommittén föreslår även en ny förordning för det offentliga belöningssystemet som ska träda i kraft första januari 2023. Enligt förslaget ska vem som helst kunna nominera någon till dessa utmärkelser. Ett självständigt råd ska sedan granska nomineringarna.

Insatserna som belönas ska “lämna ett varaktigt avtryck på samhället i stort”.

– Konkret består det bland annat av ordenstecken och medaljer, flera av dem har delats ut i 200 år och utgör en del av vårt kulturarv, säger kommitténs ordförande Björn von Sydow.

– Det moderna systemet som vi föreslår ska verka i vår tid utifrån det som idag är värt att uppmärksamma.

Tidigare har man bara delat ut dessa medaljer till utländska medborgare, men enligt betänkandet ska nu även svenskar kunna belönas.

Hovets anslag ses över

Utredningen innehåller även förslag om hur anslagen till hovet ska reformeras. Bland annat föreslås en ökad öppenhet i hovets årsredovisning. Kommittén önskar även ett förtydligande kring vilka personer som ska omfattas av anslaget.

– Den här justeringen kommer förtydliga kretsen av de personer som omfattas av anslaget i linje med det beslut som vår konung presenterade i oktober 2019, säger von Sydow.

I oktober 2019 tillkännagav kungen att prins Carl Philips två barn och prinsessan Madeleines tre barn inte ska ingå i kungahuset formellt sett och därmed inte få del av anslaget.

Publisert:

LÄS VIDARE

ÄMNEN I ARTIKELN