Södertälje blir orten för utbetalningskoll

Lars Larsson/TT

Publicerad 2022-03-04

Finansminister Mikael Damberg (S) föreslår att en ny myndighet som ska hålla koll på utbetalningar från de statliga välfärdssystemen ska få Södertälje som hemort. Arkivbild.

En ny myndighet ska hålla koll på utbetalningar som pensioner, sjukförsäkring och studiemedel, föreslår regeringen. Kontrollen ska också bli bättre genom att var och en ska få statliga utbetalninger via ett konto.

Myndigheten läggs i Södertälje och beräknas få 70-80 anställda.

– Södertälje är en kommun som verkligen har utmärkt sig för att bekämpa välfärdsfusk och det finns goda erfarenheter där i praktiken av samverkan mellan myndigheter, anger finansminister Mikael Damberg (S) som ett skäl till varför regeringen fastnat för orten som plats för den nya myndigheten.

Försäkringskassans rättschef Mikael Westberg får nu regeringens uppdrag att utreda bildandet av myndigheten, som beräknas kunna starta sin verksamhet den 1 januari 2024. För att det ska vara möjligt behövs också riksdagsbeslut.

Sköta konto

En av myndighetens uppgifter blir att sköta ett gemensamt transaktionskonto för utbetalningar från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Pensionsmyndigheten, CSN och Skatteverket, bland andra. Det handlar om utbetalningar på hundratals miljarder. Syftet är att det ska bli lättare att upptäcka om en person får dubbla eller felaktiga ersättningar.

– Myndigheten ska också förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar genom att jobba med olika datagranskningar och systemövergripande analyser, säger Damberg.

Han säger att utredningar har visat att det är stora belopp som utbetalas felaktigt eller betalas ut som ett resultat av fusk.

Myndigheten är ett resultat av en utredning som lämnade sina förslag sommaren 2020 och som föreslog starten skulle ske i sommar, 2022. Men utredarens uppdrag är att sikta på start ett och ett halvt år senare, 2024.

Stora system

– Det är ett komplext arbete, inte bara juridiskt utan också tekniskt. Vi måste få en plattform som fungerar, det får inte gå fel. Människor är beroende av de här utbetalningarna, säger Mikael Damberg.

– Det är de stora, utbetalande myndigheterna som samlas i ett system.

När myndigheten är fullt utbyggd beräknas den ha uppemot 80 anställda.

Inför förra valet lovade den dåvarande S-MP-regeringen att några tusen statliga myndighetsjobb skulle flyttas från Stockholm och/eller ordnas genom att placera nya myndigheter ute i landet. Men många jobb har hamnat i Stockholms absoluta närhet.

Biståndsorganet Sida skulle flytta till Botkyrka men kunde inte lösa lokalfrågan där och hamnade till slut i Rissne i norra Storstockholm. Botkyrka får nöja sig med Fondtorgsnämnden och om något år så ska alltså Södertälje bli hemvist för Utbetalningsmyndigheten.

Institutet för mänskliga rättigheter, som inledde sitt arbete i januari, lades dock i Lund.

Följ ämnen i artikeln