MSB får kritik för arbete mot terrordåd

NYHETER

Räddningstjänsten i Storstockholm och Göteborg kritiserar MSB för brister i det förebyggande arbetet mot terrorattentat.

1 av 2 | Foto: Thomas Henrikson
Jan Wisén från MSB säger att han välkomnar initiativet från räddningstjänsterna i storstäderna.

Räddningstjänsten i Storstockholm och Göteborg kritiserar MSB för brister i det förebyggande arbetet mot terrorattentat.

Kritiken mot Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) framförs i en skrivelse där landets största räddningstjänster ber regeringen att gripa in för att få till ett bättre samarbete mellan de olika myndigheterna, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

– Vi tycker inte att det här är tillräckligt mycket, det går för långsamt och vi ser ingen tydlighet på den nationella nivån. Vi tvingas att lokalt ta ansvar men vi behöver ha ett nationellt ansvar också, säger Svante Borg vid räddningstjänsten i Storstockholm till Ekot.

MSB har i uppdrag att se till att bland annat polis, räddningstjänst och sjukvård är tillräckligt rustade om ett terrordåd inträffar i Sverige. Kritikerna anser att myndigheten har misslyckats med uppdraget, något som MSB:s biträdande avdelningschef, Jan Wisén, motsätter sig.

– Jag tycker nog att vi har en samsyn. Det är möjligt att vi har olika bilder av vad det här ska leda till, men vi välkomnar verkligen det här initiativet från räddningstjänsterna i storstäderna, säger Wisén.