Halva Bangladesh står under vatten

NYHETER

20 miljoner drabbade av översvämningarna

Foto: Vattnet står högt på gatorna i mångmiljonstaden Dhaka.

Dhaka/Stockholm

Halva Bangladesh står under vatten.

Översvämningarna riskerar att förvandla tiomiljonersstaden Dhaka till ett flytande helvete av sjukdomar och avskräde, skriver tidningen New Nation.

Dödssiffran steg på fredagen till 185, rapporterade nyhetsbyrån BSS men inofficiella uppskattningar anger betydligt högre tal enligt AFP.

Omkring 20 miljoner människor har drabbats av översvämningarna som ställt 41 av landets 64 distrikt mer eller mindre under vatten.

Vattenmassorna har brutit igenom de sandsäcksbarriärer folk rest som skydd kring huvudstaden, och de två stora pumpstationer som ska avleda vattnet har kollapsat av trycket.

Som Noak

Vattenströmmarna har svept in i stadens rudimentära avloppssystem, vilket fått sopor och mänskligt avskräde att sköljas omkring bland invånarna i staden. Värst drabbade är familjerna i de utbredda slumkvarteren, som på sina håll helt saknar rent dricksvatten. Vattenburna sjukdomar som diarré har brutit ut både i Dhaka och på andra platser i det tättbefolkade landet.

I ett reportage i The Daily Star med rubriken "Att leva som Noak" berättas om desperata bönder som räddat sig undan det stigande vattnet på båtar och små kullar, där de tillsammans med den boskap de lyckats rädda försöker klara livhanken från dag till dag.

Röda korset och Röda halvmånen planerar att på måndag gå ut med ett akut upprop om stöd till offren för översvämningarna i Bangladesh. 3,2 miljoner dollar krävs, anser organisationerna.

Vädjar inte om stöd

Regeringen tänker dock inte vädja till omvärlden om akut katastrofhjälp, säger Kamal Ibne Yousuf, minister med ansvar för katastrof- och nödsituationer. Förråden av förnödenheter är tillräckliga och tusentals ton ris har redan delats ut, sade han till BBC i torsdags. Han tillade att han hellre ser att omvärlden stöder landet efter det att översvämningarna lagt sig. Det behövs framför allt resurser för att bygga permanenta skydd och bättre hus i landets norra och nordöstra delar.

Bangladesh är ett låglänt land genomstunget av minst 230 floder där smältvatten från Himalaya rinner mot havet. Översvämningar inträffar årligen men vanligtvis drabbas bara en femtedel av markytan. I landet bor runt 150 miljoner människor.

TT