”Det borde vara straffbart att rymma”

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2004-07-05

Krav på lagändring efter helgens många rymningar

I dag är det inte kriminellt att rymma från ett häkte eller en anstalt.

– Jag tror att jag har ett stort folkligt stöd när jag ifrågasätter hur det kan vara tillåtet, säger Johan Pehrson, folkpartist och ordförande i justitieutskottet.

– Det finns attityder där man nästan öppet säger att man ska avvika och kommer tillbaka senare, säger han.

Aftonbladet har tidigare skrivit om Milan Sevo, dömd till två års fängelse för vapenbrott, som tidigare i somras avvek från anstalten för sin fyraårige sons skull. Han sade i slutet av juni att han kommer tillbaka för att avtjäna resten av straffet senare.

Enligt Pehrson skulle en kriminalisering av rymningar tydligt visa att insatsen för att avvika blir för hög.

Svårt flytta fångar

De långa köerna till de svenska fängelserna innebär att många människor som begått allvarliga brott sitter på öppna anstalter. Överbeläggningen medför också att det är svårare att flytta fångar, även om det skulle finnas uppgifter om planerade rymningsförsök.

– Man måste utnyttja de platser som finns så att alla sitter inne den tid de ska och får hjälp och behandling så att de är bättre när de kommer ut, säger Johan Pehrson.

Måste vara tydligt

De disciplinära påföljder som finns efter rymningar i dag räcker inte, menar han, och jämför det med disciplinåtgärder för fångar som vägrar delta i urinprov eller förstör inredning på anstalten.

– Jag skissar på ett förslag där man får en påbackning på 10-25 procent på straffet, med ett minimum av en förlängning på straffet på en eller tre månader, säger han.

– Det måste vara tydligt att om jag avviker får jag negativa konsekvenser.

Enligt Pehrson vill inte justitieminister Thomas Bodström genomföra en sådan förändring.

– Då kommer detta att fortsätta vara ett problem. Fångarna måste lära sig vad som är rätt och fel.

Individuellt straff

Thomas Bodström har tidigare uppgett att strafftiden i framtiden kan bli olika lång beroende på hur fången sköter sig. Om en fånge missköter sig, till exempel genom att rymma, ska detta kunna ge längre strafftid. Regeringen tillsatte 2002 en kommitté som har i uppdrag att utarbeta ett förslag till ny kriminalvårdslag. Enligt Bodström kommer lagen att återspegla detta synsätt och i framtiden ska straffen bli mer individuellt utformade.

– Men utredningen kommer inte att innehålla en kriminalisering, säger Pehrson.

15 dagar

Mathias Karlsson, säkerhetsinspektör på Norrtäljaanstalten, menar att man satsat mycket på säkerheten och på så sätt fått ner antalet rymningar.

- Säkerheten har höjts under en längre tid. Vi har fått ett inre larmat staket och ett yttre staket och rutinerna har förbättrats.

Ett fritagningsförsök i mars i år då beväpnade personer försökte ta sig över muren med en stege kunde avbrytas.

Den man som nu saknas från rymningen under söndagen kommer, om han återfinns, få flytta till en sluten anstalt med högre säkerhet.

Straffet för rymningen blir att han inte får tillgodoräkna sig de dagar han varit borta. Han kan också få ett disciplinärt pålägg på 15 dagar. Det är maxpåföljden, säger Karlsson.

Rymningar

Den som avviker från anstalt eller häkte får inte tillgodoräkna sig de dagar då de varit borta. De kan också få ett disciplinpålägg på max 15 dagar.

Läs även

Tove Wennergren