Budgetens oväntade vinnare

Foto: Pressens Bild
Fjällräv I Sverige och övriga Norden är fjällräven starkt hotad. Man uppskattar antalet fjällrävar i Sverige till cirka 60 vuxna djur. Det största hotet mot arten är bristen på föda. Fjällräven lever i huvudsak av fjällämmel men under de senaste 20 åren har tillgången på mat varit liten för fjällräven. I takt med att lämlarna måste dra sig allt högre upp på fjället, blir det svårare för rovdjuren i ekosystemet att överleva.
NYHETER

Den rödgröna budgeten har några oväntade vinnare – och förlorare.

Hela listan med svårförutsägbara jubel och suckar finns här!

Utöver stora skattereformer som berör hundratusentals människor finns gott om mindre förändringar för diverse särintressen i landet.

Här listar Aftonbladet några av budgetens mindre, men inte mindre viktiga, vinnare och förlorare.

Vinnare

Kustbevakarna

I början av sommaren varslades 125 kustbevakare om uppsägning. I dag fick deras arbetsgivare en engångstilldelning på 20 miljoner kronor och sedan 67 miljoner kronor extra per år.

Varslet drogs tillbaka med en gång, och de stationer som hotats av nedläggning är nu räddade, enligt Lena Jönsson, generaldirektör för Kustbevakningen.

Djuren

Naturskyddsföreningen säger att budgeten är ett steg framåt för miljöområdet.

– Den här budgeten är en viktig delseger för alla de som vill skydda hotade djur, säger ordförande Johanna Sandahl.

Dessutom vill regeringen satsa ytterligare 20 miljoner kronor när det gäller viltskador. Pengarna är tänkta att betala för åtgärder som kan förebygga konflikter kring rovdjur, till exempel varg.

Skogen

Naturskyddet får ett tillskott på en dryg miljard kronor. Här ingår åtgärder för havs- och vattenmiljön. Den stora posten är dock nya medel – nästan 600 miljoner kronor– för skydd av värdefull natur, i första hand nya naturreservat. Regeringen betraktar den satsningen som nödvändig för att rädda den biologiska mångfalden i landet, enligt TT.

–  Mer pengar till avsättningar av skog för naturvård är bra, säger LRF:s förbundsordförande Helena Jonsson.

Förlorare

Medelhavsinstituten

I Istanbul, Aten och Rom finns svenska institut som sysslar med bland annat forskning, utbildning och kulturverksamhet.

Nu får de inga mer pengar från staten.

"Skattehöjningar hade man ju väntat sig, men var kom det här bildningsföraktet ifrån!?" twittrar PJ Anders Linder, chefredaktör för tidningen Axess.

Poolskötarna och bartendrarna

RUT-avdraget kommer inte längre kunna användas för poolrengöring inomhus eller för att ta hem en bartender. Det är oklart hur många arbetstillfällen som drabbas av reformen.

Hästexperterna

Sveriges lantbruksuniversitets hippologutbildningar får tre miljoner mindre att sko sig med.

– Hippologprogrammet ligger redan och balanserar på gränsen, så det är en allvarlig minskning, vi kommer få se närmare på detta direkt, säger rektor Lisa Sennerby Forsse till ATL.

1,7 miljoner friluftsälskare

Organisationen Svenskt friluftsliv, som företräder allt från scouter till sportfiskare, är besviken på budgeten.

De förväntade sig ett ökat anslag till livet i det fria, men det blev det inget med.

– Regeringen sviker sitt löfte till det svenska friluftslivets 1,7 miljoner medlemmar. Det är ingen bra början, men än är det inte försent att rätta till misstaget. Än är budgeten inte beslutad, säger Ulf Silvander, Generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

Insamlingsorganisationerna

Avdragsrätten till gåvor försvinner, vilket får insamlingsorganisationerna att oroa sig för att privatpersoner kommer att skänka mindre.