KDU vill begränsa flyktingmottagning

Sverige måste "seriöst börja diskutera var gränsen går för hur många flyktingar vi kan ta emot", skriver Sara Skyttedal för Kristdemokraternas ungdomsförbund, KDU, på DN Debatt i dag.

Hon för samma resonemang som SD om hur begränsningen ska gå till.

– Vi måste få andra länder att ta sitt ansvar, säger hon till Aftonbladet.

Sara Skyttedal, KDU. (Foto: Felicia Lundqvist)
Sara Skyttedal, KDU. (Foto: Felicia Lundqvist)

Sara Skyttedal skriver på Dagens Nyheters debattsida att Sverige "seriöst måste börja diskutera var gränsen går för hur många flyktingar vi kan ta emot".

Skyttedal tar upp statsminister Fredrik Reinfeldts sommartal, där han uppmanade svenskarna att öppna sina hjärtan.

”Inte bra för oss”

"Tyvärr är det inte så enkelt", skriver Skyttedal och fortsätter: "Det finns en balans mellan vårt lands strukturella kapacitet för flyktingmottagande och omfattningen i mottagandet som inte bör rubbas om integrationen ska slå väl ut".

Skyttedal skriver att arbetsmarknaden är stelbent, att få nyanlända är i arbete efter tre år i landet och att bostadsbristen har gjort att Migrationsverket hamnat i "djup konflikt" med lokala politiker.

"Det är inte bra för oss och det är framför allt inte rättvist mot de som behöver skydd".

Förankrat i förbundet

Till Aftonbladet säger Sara Skyttedal att hon under morgonen fått stöd av många på sociala medier.

Hon säger att artikeln är förankrad i KDU, men att Aftonbladet får fråga moderpartiet KD om vad de tycker.

Vilka ska inte få komma, om Sverige sätter en hårdare gräns för flyktingmottagandet jämfört med i dag?

– Det jag skriver är inte att vi ska minska invandringen, utan att vi ser ett ökat antal människor som söker skydd i Europa. Sverige och Tyskland står i dag ensamma för en stor andel av flyktingmottagandet och vi måste få andra länder att ta sitt ansvar.

Migrationsminister Tobias Billström (M) har ju jobbat för det under flera år, utan att lyckas. Hur ska vi göra om andra länder fortsätter som det är i dag?

– Sverige måste sätta större krav på de andra att vara med och bidra. Det måste lyftas upp på EU-nivå för att vi ska kunna ta ett större gemensamt ansvar.

"Andra måste ta ansvar"

På vilket sätt ska man rent konkret begränsa flyktingmottagandet hit?

– Gränsen som finns kan bli högre, om vi luckrar upp arbetsmarknaden och gör trösklarna lägre för att komma i arbete, och bygger fler bostäder. Men oavsett hur stora hjärtan vi har kan vi inte öppna gränserna helt. Andra länder måste vara med och ta sitt ansvar.

Och, återigen: om andra inte tar sitt ansvar?

– Sverige och Tyskland tar sitt ansvar, många andra tar inte sitt ansvar. Vi ser att antalet människor som behöver skydd ökar. Men gränsen handlar om hur stort ansvar Sverige och Tyskland kan ta.

Men fortfarande: hur rent konkret ska flyktingmottagandet i Sverige minskas?

– Det finns en gräns. Men jag vill att vi fortsatt ska vara genereösa. Jag vill inte stoppa människor att komma till Sverige. Det ska vara enskildes asylskäl som avgör. Men hittills har vi inte ens talat om att det finns en gräns.

Under veckan har SD-ledaren Jimmie Åkesson lovat att med SD:s politik ska svensk invandring minskas med 90 procent. Även han tar upp att Dublinförordningen bör följas bättre, men har inte kunnat svara konkret på hur den svenska flyktingmottagningen ska minskas.

Vad säger du om att det du tar upp går i linje med det Åkesson just gått ut med?

– SD:s mål är att stoppa invandringen. Mitt mål är att klara invandringen.

Publisert: