Nya prognosen: Inga pengar till nya reformer

Finansminister Magdalena Andersson (S) fick i höstas hård kritik då hon beskrivit det ekonomiska läget som att "ladorna är tomma".

I en ny rapport från Ekonomistyrningsverket slås fast att utrymmet för reformer framöver är mycket litet om inte pengar sparas in på annat håll.

– Jag upplever det som att vi har svaga finanser, säger Magdalena Andersson.

I dag presenterade Ekonomistyrningsverket (ESV), en myndighet under Finansdepartementet,  en ny prognos över statens finanser. Där slås fast att underskottet sjunker från 81 miljarder kronor i år till 56 miljarder kronor nästa år.

Men i prognosen beskrivs också hur marginalerna till utgiftstaket är små de närmaste åren och att det inte kommer finnas plats för några några nya utgiftsökningar. Reformutrymmet för regeringen ser alltså ut att bli mycket litet.

Utgifter för migration och sjukpenning stiger

Trots att skatteintäkterna bedöms öka i år, stiger också utgifterna för migration och integration samt för sjukpenningen relativt mycket, enligt ESV.

Därmed blir underskottet stort även i år, 2,0 procent av BNP. Och det bedöms bli underskott i statsfinanserna under hela prognosperioden fram till och med 2018.

Finansminister Magdalena Andersson (S) beskrev på en pressträff det ekonomiska läget som Alliansen efterlämnat sig som att komma till ett "avdukat bord" och "tomma lador".

– Det har blivit väldigt tydligt att ladan är helt tom. Det är inget dukat bord vi kommer till - det är helt avskrapat, sa hon i oktober.

Uttalandet kritiserades av bland andra Finanspolitiska rådet.

Jonas Jacobsson Gjörtler (M), ledamot i finansutskottet KU-anmäldes, ansåg att Andersson svartmålat ekonomin så hårt att det "bryter mot grundlagens krav på saklighet och opartiskhet".

"Vi har svaga finanser"

Magdalena Andersson säger i dag att det var en intressant semantisk diskussion om vad som egentligen är tomma lador.

– Jag upplever det som att vi har svaga finanser, det här prognosen bekräftar att vi har problem med statsfinanserna. Sedan har regeringen inte gjort någon uppdaterad prognos över de statliga finanserna utan det kommer vi att presentera i närtid, säger hon.

Andersson säger att regeringens bedömning tidigare varit att utrymmet för ofinansierade reformer är obefintligt.

– Men det är naturligtvis problematiskt vilket skick som den borgerliga regeringen lämnade efter sig statens finanser. Det här visar att de senaste årens ofinansierade skattesänkningar inte var väl avvägda.

Hon säger att regeringen framöver ska föra en "ansvarsfull ekonomisk politik".

– Eran med ofinansierade sänkningar av skatterna är slut. Det handlar om att ta ansvar för statens finanser och finansiera reformer.

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN