Rumänsk minister: "Diskriminering av romer finns inte"

Reporter: Lisa Röstlund

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 2

I dag höll ministrarna Annika Strandhäll (S) och Åsa Regnér (S) ett toppmöte med rumänska socialministern Rovana Plumb.

Den rumänska ministern svarade förvånande på presskonferensen:

– Det finns ingen diskriminering av romer i Rumänien.

Att lösa den sociala situationen för EU-migranterna är komplicerat. De flesta som i dag tigger runt om i Sverige är romer från Rumänien.
Att lösa den sociala situationen för EU-migranterna är komplicerat. De flesta som i dag tigger runt om i Sverige är romer från Rumänien.

I dag skedde ett toppmöte mellan Sverige och Rumänien om de romska tiggarna.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) och barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) träffade rumänska ministern för arbete, familj, socialt skydd och äldre Rovana Plumb.

Samarbetsavtal i mars

De svenska ministrarna kom överens med den rumänska om att samarbeta för att stödja de rumänska medborgarna, ofta med romsk bakgrund, som kommer till Sverige för att tigga.

Ett samarbetsavtal, ett så kallat Memorandum of understanding, ska skrivas under i Bryssel i mars.

– Vi har haft en väldigt konstruktiv dialog om välfärd, barnomsorg, socialförsäkring och förlossningsvård, bland annat, sa Annika Strandhäll under presskonferensen som hölls vid lunchtid, efter ministermötet.

Rovana Plumb inledde med att påtala Sveriges och Rumäniens goda relationer:

– Jag vill att vi förblir vänner, och jag vill vara tydlig med att den rumänska regeringen är öppen för dialog både bilateralt och med EU.

"Inspireras av svensk barnomsorg"

Samarbetsavtalet ska ha fyra grundpelare: utbildning, boende, hälsa och socialhjälp. Även jobb och jämställdhet ska ingå i samarbetet för utveckling.

Enligt Rovana Plumb vill man gärna ta inspiration av svenska system inom framför allt barnomsorg.

– Vårt huvudmål är att nå social integrering av den romska befolkningen, och vi har en ny strategi för att nå dit, sa hon.

Hon uppgav också att Rumänien blivit bättre på att ansöka om och få pengar man har rätt till ur EU:s strukturfonder, något man hittills kritiserats för att ha struntat i. I fjol kom man upp till 52 procent av nyttjade EU-stöd, och målet i år är 80 procent. Man är också, enligt Plumb, villig att ta hjälp från andra länder för att ansöka om EU-stöden – hjälp man nekade till i fjol.

"Inte tid" besöka romskt läger

Då journalisterna på plats tilläts ställa frågor, kom frågan om toppsamarbetet kommer att leda till minskning av antalet tiggare på gatorna.

– De behöver hjälp. Det här är en startpunkt för fortsatt samarbete för att möta problemen för den utsatta gruppen rumänska medborgare i Sverige. Projekt finns redan för att nå social inkludering.

Plumb uppgav att hon vid detta besök inte har möjlighet att personligen besöka några av de romska tiggarna eller deras läger här i Stockholm, på grund av tidsbrist. Men vid nästa besök är "ambitionen" att det ska hända.

På frågan om huvudansvaret för de rumänska tiggarna är Sveriges eller Rumäniens säger Plumb:

– Alla EU:s medlemsländer måste ha goda, effektiva lösningar för att stödja den här utsatta gruppen.

"Finns inte"

Stor internationell kritik har kommit mot hur romer behandlas i Rumänien. Enligt professor Sven Hovmöller får romer varken vård eller utbildning, och lever i ett apartheidsystem i Rumänien.

På frågan vad Rumänien kan göra för att förändra attityderna mot romer i landet, sa Plumb:

– Det finns ingen diskriminering mot romer i Rumänien.

När hon informerades om den svenska "vitboken" som tagits fram för att lyfta romernas utsatthet genom svensk historia, ville hon inte säga om det vore aktuellt för Rumänien.

– Jag måste få tänka på det och återkomma.

Publicerad: