Kräver svar av Bildt om ”Saudiaffären”

1 av 2 | Foto: Jonas Sjöstedt sommartalade i dag i Umeå.
NYHETER

UMEÅ. I en bok om den så kallade "Saudiaffären" avslöjas nya detaljer om hur Marcus Wallenberg skrev ett irriterat brev till dåvarande försvarsministern när regeringen ville dra sig ur affären.

Det ska ha varit bidragande till att projektet fortsatte – och nu kräver V-ledaren Jonas Sjöstedt svar.

– Det är mycket osannolikt att Carl Bildt inte har vetat om det här eller att han inte gett klartecken, säger han.

Ekot-journalisterna Bo-Göran Bodin och Daniel Öhman avslöjade i mars 2012 den så kallade ”Saudiaffären”, att Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, samarbetat med Saudiarabien för att bygga en vapenfabrik i landet. Nu har de båda skrivit en bok där nya detaljer avslöjas.

Där beskrivs hur Saabs styrelseordförande Marcus Wallenberg skrev ett brev till dåvarande försvarsministern Sten Tolgfors (M) efter att regeringen ville dra sig ur affären 2006. Saab var vid tillfället själva indragna i affären. Även saudierna var irriterade men projektet fortsatte.

Nyheten har fått Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt att reagera.

– Det framgår av rapporteringen att familjen Wallenberg, som har direkta ekonomiska intressen i vapenexport, tryckte på regeringen och Moderaterna och att de därefter ändrade sig. Stämmer det är det katastrofalt för regeringens trovärdighet och integritet. Är det så att vapenindustrin kan lyfta på luren och få regeringen att ändra hållning när man ska tolka den svenska lagen, det funkar inte.

"Gammal skåpmat"

Andreas Norlén är KU-ledamot för Moderaterna och deltog i granskningen kring saudiaffären. Han säger sig vara förvånad över uppmärksamheten i frågan under dagen.

– KU har granskat ärendet och jag kan inte se att dagens rapportering ger något nytt, säger han.

Enligt honom avbröts inte samarbetet med saudierna under våren 2008.

– Under 2007 gav FOI saudierna orealistiska förväntningar på vad de skulle få ut av samarbetet. Då begärde regeringen att FOI skulle redovisa för regeringen vad de hade gjort gentemot saudierna och att man skulle avvakta med ytterligare åtgärder till maj 2008, när ett återkommande möte fanns inplanerat med saudierna, säger Andreas Norlén.

Han vill av sekretesskäl inte kommentera det brev som Marcus Wallenberg skickade till dåvarande försvarsministern Sten Tolgfors under 2008.

– Regeringen agerade som en reaktion på att FOI hade gått för långt, och försökte styra upp sitiuationen, säger han.

Kräver svar

Carl Bildt skriver på Twitter att han inte kände till brevet från Marcus Wallenberg.

"Aldrig hört talas om detta brev. Men det handlade faktiskt om att fullfölja av Sverige tidigare gjorda åtaganden."

Jonas Sjöstedt menar att det nu är av stor vikt att utrikesminister Carl Bildt (M) ger svar på vad han visste.

– Frank Belfrage på Utrikesdepartementet pekas ut som en central figur, han är en spindel i nätet. Han är Carl Bildts högra hand, nu måste utrikesministern säga vad han visste, vilka beslut han tog och vilket ansvar han har. Det är mycket osannolikt att Carl Bildt inte har vetat om det här eller att han inte gett klartecken. Han måste ge besked om vilket ansvar han har i att vapenexporten till Saudiarabien fortsatte.

”Fel av regeringen”

"Saudiaffären" inleddes av den dåvarande S-regeringen 2005, som Vänsterpartiet hade ett organiserat samarbete med.

– Vi kände inte till det här. Det här var en fråga som regeringen hade hand om. Men oavsett det var det fel av den regeringen att inleda den här affären. Vad vi behöver är en lagstiftning som effektivt förbjuder vapenexport till diktaturer, länder som bryter mot mänskliga rättigheter och de som är indragna i konflikter med andra länder. Det tänker vi insistera på om vi får en rödgrön majoritet.

Utrikesminister Carl Bildt svarade Jonas Sjöstedt på Twitter under söndagsförmiddagen.

"Rätt skall vara rätt: beslutet om export av vapen – pansarvärnsrobotar till Saudi fattades av regeringen Persson (s)."

”Fullfölja ett åtagande”

Jonas Sjöstedt fortsatte att poängtera kabinettsekreterare Frank Belfrages roll:

"Frank Belfrage ska enligt Ekot ha varit en nyckelperson när ni ändrade er. Agerade han på egen hand utan din vetskap?"

Carl Bildt återkom återigen till S-regeringens ansvar:

"Vi ändrade oss inte. Handlade ju om att fullfölja ett åtagande för Sverige som röda regeringen Persson gjort."

Aftonbladet har sökt Carl Bildt, men hans pressekreterare hänvisar till utrikesministerns Twitterkonto.

Försvardepartementet har lämnat följande kommentar via pressekreteraren Henrik Hedberg:

– Konstitutionsutskottet har vid sin granskning haft tillgång till alla de handlingar i regeringskansliet som de begärt och som behövts för granskningen, inklusive de sekretessbelagda. Ett enhälligt KU konstaterade våren 2013 att regeringen inte haft något med bolaget SSTI att göra, säger han.

MP: "Gör vapenexporten till valfråga"

Miljöpartiets språkrör Åsa Romson är även hon kritisk.

– Avtalet med Saudiarabien om vapensamarbete, med en av världens sämsta diktaurer, är en politik som inte leder rätt. Vi kräver att man tar upp det här i valrörelsen och att regeringen är tydlig med att det här avtalet måste sägas upp, säger hon.

Hon vill att utredningen kring demokratikriterium i samband med vapenexport snabbas på.

– Det går för långsamt och där behöver man sätta ner foten, säger Åsa Romson.

ARTIKELN HANDLAR OM