WHO varnar om att polio ännu inte är utrotat

Foto: Rahmat Gul/AP/TT
Sjukvårdspersonal i Afghanistan vaccinerar barn mot polio. Arkivbild.

avTT

NYHETER

Polio utgör fortfarande en internationell hälsorisk, enligt Världshälsoorganisationen WHO, som varnar för att de framsteg som gjorts för att utrota den svåra förlamningssjukdomen vilar på en bräcklig grund.

– Vi är så nära att utrota polio, men vi måste använda alla våra internationella verktyg för att nå detta mål, säger Helen Rees, chef för WHO:s internationella kriskommitté.

Enligt siffror från organisationen har man konstaterat 27 nya fall av polio under 2017, samtliga i Afghanistan och Pakistan, en liten ökning jämfört med året innan.

Enligt FN-organet Unicef har antalet fall av polio i världen minskat med 99 procent från år 1988 tack vare vaccinationsprogram och massiva kampanjer. Det året fanns polio aktivt i 125 länder och förlamade 350 000 barn.