Fuskade med falska fakturor

NYHETER

Fyra byggföretagare dömda till fängelse

Den 50-årige mannen skickade ut falska fakturor till företagarna.

Dessa betalade men, fick sen tillbaka pengarna minus en mindre provision kontant. På så sätt tjänade de svarta pengar och har sluppit betala skatt och arbetsgivaravgifter och har kunnat dra av momsen i fakturorna.

I dag dömdes fyra av företagare i byggbranschen till fängelse och ytterligare tre till villkorlig dom med samhällstjänst. Den 50-årige mannen dömdes till skyddstillsyn med samhällstjänst.

Sammanlagt nio män stod åtalade vid Västmanlands tingsrätt. Rättegången har pågått under en månads tid och i dag kom domslutet från en oenig tingsrätt.

Rätten var oenig

Rätten är oenig när det gäller straffet på den 50-årige man som är hjärnan bakom brotten. Majoriteten anser att hans brott visserligen ska ge fängelse i ett år, men att det finns starka skäl som gör att han får samhällstjänst istället. Bland annat har han själv berättat om hur det hela var upplagt.

En minoritet, bland annat rättens ordförande, anser dock att straffet är 18 månaders fängelse och att han, även med förmildrande omständigheter, borde fått ett fängelsestraff.

Tagit emot svart betalning

Upplägget har gått till så att 50-åringen har skickat falska fakturor till företagarna som betalat fakturorna och sen fått tillbaka pengarna, förutom en provisionsdel, kontant. På så sätt har företagarna sluppit betala skatt, arbetsgivaravgifter och moms. Anledningen till att 50-åringen haft gått om kontanter är att han i sin firma tagit emot mycket svart betalning som han inte kunnat redovisa.

Fyra män i åldrarna 45 till 59 år döms till nio månaders fängelse var för bokföringsbrott (i två fall), skattebrott, grovt skattebrott och försvårande av skattekontroll. Två män, båda 52 år, döms till villkorlig dom med samhällstjänst med två av åtalen ogillades.