Huddinge kommun kan splittras i två

Bo Trygg och Katharina Wallenborg är oense om fördelarna med en delning av Huddinge kommun.

avSara Haldert

NYHETER

Ska Stockholms 26 kommuner bli 27?

Nu kan Huddinge kommun komma att delas i två.

Karta: hitta.se

Huddinge kommun är splittrad. Frågan om kommunens östra del – Trångsunds församling – ska få bli en egen kommun var senast uppe på den politiska dagordningen 1999.

Nu har den nuvarande politiska majoriteten i kommunen gjort ett ryck och engagerat sig på nytt i kommundelningen.

”Känner sig inte som Huddingebor”

– Närdemokratin kan vara svår att utöva i en kommun som ser ut som Huddinge gör. Invånarna i Trångsund känner sig inte som Huddingebor. Många hittar inte ens i Huddinge, och känner att de finansierar till exempel Folkets Hus, som de inte utnyttjar över huvud taget, säger Katharina Wallenborg, kommunalråd och ordförande i Drevvikenpartiet.

Men kommunstyrelsens ordförande Bo Trygg (m) ser flera nackdelar:

– Det innebär ökade kostnader att driva två kommuner i stället för en. Men nu har en utredning visat att det finns förutsättningar för en delning, och då har vi sagt att vi ska besluta om en folkomröstning, säger han.

Opinionsundersökning

Såväl Bo Trygg som Katharina Wallenborg tror att en folkomröstning skulle resultera i ett ja.

– Men vi kommer då även att genomföra en opinionsundersökning i hela kommunen, som också får ligga till grund för regeringens slutgiltiga beslut, säger Bo Trygg.