Barns dödsfall ska utredas

Publicerad:
Uppdaterad:

Bobbymordet ligger till grund

Barn som dör till följd av ett brott ska utredas av Socialstyrelsen.

Målet är att ta lärdom av dödsfallet och försöka förhindra nya.

På torsdagen presenterade äldre- och folkhälsominister Maria Larsson ett lagförslag som har sin grund i omständigheterna kring den tioårige pojken Bobbys död förra året. Han misshandlades till döds av sin mamma och styvpappa.

- En utredningsmyndighet ska titta på alla de barn som har dött på grund av att de har utsatts för våld och där vi tror att det beror på att de inte har fått skydd från samhällets sida, säger Maria Larsson till TT.

Hitta systemfel

Utredningarna, som ska göras av Socialstyrelsen, ska granska vad samhället kände till om hur barnet hade det och hur det hade kunnat få skydd.

Arbetet ska sedan leda till att fel i systemet kan hittas och åtgärdas för att undvika nya tragedier.

- Det är vår uppgift på den politiska nivån att åtgärda systemfelen, säger Maria Larsson.

Olof Hülphers är jurist vid Bris, (Barnens rätt i samhället). Han anser att utredningarna är ett steg i rätt riktning, men tycker samtidigt att gränserna satts för snävt.

- Skulle man plocka in gruppen av barn som utsatts för grov misshandel får man en bättre träffbild på hur barnen i riskzonen har det, säger Olof Hülphers.

För sent

Barnombudsmannen Lena Nyberg tycker också att initiativet är bra för att få bättre kunskap, men pekar samtidigt på att utredningarna sker när det är för sent och ett barn redan har dött.

- Det stora och viktiga man kan göra från regeringens sida är att motverka att barn överhuvudtaget utsätts för våld, säger hon.

Uppskattningsvis utsätts mellan fem och åtta barn i Sverige om året för dödligt våld. Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson tror att det kommer att dröja några år innan utredningarna kan börja ge resultat.

Lagförslaget är tänkt att börja gälla från den 1 januari nästa år.

Fredrik Gunér/TT

Publicerad: