Sara, 5, tvingades sova i sina spyor

NYHETER

Barnen berättar om skräckåren hos fosterfamiljen

Åren hos fosterföräldrar blev en mardröm för syskonen.

Barnen tvingades svälta och utsattes för sexuella övergrepp.

– De har ödelagt våra liv, säger syskonen.

Nu stämmer de tre syskonen Söderhamns kommun på 15 miljoner kronor.

Anna, Anton och Sara, 9, 8 och 5 år gamla, placerades 1993 i fosterhem efter en familjetragedi där flera anhöriga avled.

– Mamma och pappa behövde stöd och avlastning efter dödsfallen. Men i stället placerades vi i olika fosterhem, berättar Anna, som i dag är 23 år gammal.

I över fem år var syskonen skilda från varandra. Anna och Sara bodde hos en familj medan deras bror placerades i en annan stad.

Ett besöksförbud för föräldrarna utfärdades samtidigt som systrarna utsattes för psykisk och fysisk terror i sitt nya hem, enligt syskonen.

Äckeltoan

Barnens föräldrar kämpade hela tiden för att återfå vårdnaden. Först efter fem år gav kampen resultat.

Drabbats svårt

Socialtjänsten fick då kritik av Länsstyrelsen i Gävleborg för att handläggarna hemlighållit barnens akter för föräldrarnas advokat samt att utredningen inte genomförts på ett objektivt sätt.

I dag lever alla syskonen i samma stad?–?men de lider fortfarande av sviterna från tiden i fosterhemmen.

Anton, 22, har drabbats av svår anorexia och klarar sig inte själv. Systrarna går i terapi för att bearbeta sina upplevelser. Ingen av dem klarar av att arbeta.

För att få upprättelse har de stämt Söderhamns kommun på 15 miljoner kronor.

”Vi kan aldrig glömma”

– Inga pengar i världen kan rädda våra liv. Vi kan aldrig glömma vad vi har varit med om, säger Sara, 19.

Bertil Enström, ordförande i Söderhamns socialnämnd, säger sig vara överraskad och beklämd över att kommunen blivit stämd.

– Vi har börjat kartlägga situationen, men har inte hunnit ta del av stämningsansökan ännu, säger han.

Fotnot: Anna, Sara och Anton heter egentligen någonting annat.