Sverige bäst på integration

NYHETER

En studie av integrationen av invandrare i Europa visar på stora skillnader i mottagandet av utländska arbetare.

Sverige gör mest för att hjälpa invandrare till rätta, Litauen minst.

Det visar EU-finansierad forskning.

Överlag gör EU-länderna bara hälften av vad de borde för att integrera invandrarna, säger forskarna som representerar ett konsortium för 25 organisationer, skriver BBC i sin nätupplaga.

Uppskattningsvis finns 21 miljoner invandrare i EU:s 25 medlemsländer.

The Migrant Integration Policy Index är ett EU-finansierat projekt som utvärderar integrationsbefrämjande åtgärder i EU:s medlemsländer.

I den aktuella undersökningen har forskarna studerat invandrarpolitiken i EU-länderna när det gäller nyckelfaktorer som påverkar invandrarnas liv. De har undersökt 140 faktorer, bland dem invandrarnas rättigheter i arbetslivet, möjligheterna till permanent bosättning, möjlighet för familjer att förenas med dem och lagar som bekämpar rasism och fördomar.

De fem länder i EU med den största invandrarbefolkningen, Storbritannien, Spanien, Tyskland, Italien och Frankrike, hamnade alla på den bästa halvan. Av de fem länder hamnar Italien först.

Men totalt visar studien att Sverige erhöll den högsta poängen för att kunna klassas som det land som är bäst på integration.