Kontanthantering förbjuds på Stockholmsbussar

NYHETER

Arbetsmiljöverket förbjuder bussbolagen som kör i kollektivtrafiken i Stockholms län att låta bussförarna hantera kontanter.

Bussbolagen Connex, Swebus och Busslink förbjuds vid vite om 1 miljon kronor att ha kontantbetalning från den 1 januari 2007.

Förbudet gäller omedelbart från den 1 januari 2007 i samtliga bussar i kollektivtrafiken i Stockholms län, även om beslutet överklagas.

Arbetsmiljöverket motiverar sitt beslut med att risken för rån och rånförsök avsevärt minskar om bussföraren inte behöver hantera kontanter. Redan i dag finns det system för kontantlös betalning både i Sverige och utomlands. Då borde man kunna införa det även i Stockholms busstrafik, enligt verket.

– Utsätts man för ett rån innebär det med stor säkerhet stora psykiska och fysiska påfrestningar för föraren och kan leda till sjukskrivning. Det är oacceptabelt anser vi, säger distriktsjuristen Andreas Tidström på Arbetsmiljöverket.

Enbart rädslan för att utsättas för ett rån kan innebära psykiskt lidande, konstaterar han.

Funderade på 1 november

Sedan taxesystemet med enhetstaxa infördes har kontanthanteringen för bussförarna i kollektivtrafiken i Stockholm ökat väsentligt, konstaterar Arbetsmiljöverket.

– Vi tar inte ställning till vilket taxesystem man ska ha, vi kan bara konstatera fakta.

Arbetsmiljöverket övervägde till en början att förbjuda kontanthantering redan från den 1 november.

– Men sedan dess har vi fått in svar från bussarbetsgivare och SL som motiverar oss att sätta den 1 januari som tidpunkt för då beslutet träder i kraft.