FN speglar den värld vi lever i

NYHETER

Utskällt och misslyckat - men FN är det enda forum vi har

Ständigt utskälld. Ständigt ifrågasatt.

En sliten och trött 61-åring.

När ska FN förvandlas från tandlös hjälpgumma till tiger med bett?

När FN-dagen infaller i morgon blir det många vackra ord om världsfred och fattigdomsbekämpning. FN är aldrig så bra och viktigt som vid högtidliga tillfällen.

Verkligheten är tyvärr en annan.

FN har misslyckats i nästan alla stora frågor. Allt från Palestina-konflikten till klimatfrågan.

Inför Irakkriget blev världsorganisationen totalt överkörd av USA och Storbritannien.

Moon får en tuff uppgift

FN är en jättelik koloss som plågas av mutkolvar och ineffektivitet.

Nu står organisationen förhoppningsvis inför en nytändning. Sydkoreanen Ban Ki-Moon tillträder som FN-chef vid årsskiftet när Kofi Annan går.

Ki-Moon får en tuff för att inte säga övermänsklig uppgift.

Världens supermakt fortsätter att använda FN för sina egna syften. När det passar är FN bra. När det inte passar struntar USA i världsorganisationen.

Kina och Ryssland agerar ofta bromsklossar. Vetorätten för säkerhetsrådets fem permanenta medlemmar blockerar många viktiga beslut.

Modernt och uråldrigt

Att låta kompetens gå före geografisk turordning och svågerpolitik när toppjobben tillsätts är något länderna i tredje världen inte vill vara med om.

Låter lite som man lika gärna kunde lägga ner "monstret".

Svaret blir ändå ett klart nej.

FN är bara en spegel av världen. En mix av maktfullkomliga stormakter, halvgalna diktatorer och fattiga stackare. Av modernt och uråldrigt. Organisationen kan aldrig bli något annat än vad dess medlemsländer tillåter den att bli.

Vi har för höga krav

Mycket av besvikelsen beror på att vi har för höga krav på vad FN ska kunna uppnå.

Trots alla fel och brister - och de är många - så är FN det enda verkligt internationella forum som finns. Så länge majoriteten av världens stater åtminstone pratar med varandra i stället för att slåss är FN värt att bevara.

Aktuella kriser som FN hittills misslyckats att lösa

Wolfgang Hansson