Kaninerna tar över i stan

NYHETER

Myterna är många - men sanningen bor i Gnagets Solna

Kaninerna underminerar Kungsholmen och Norrmalm.

Hur kunde det hända?

Svaret finns givetvis i Gnagets hemland Solna.

Myterna är många om hur de tusentals betande kaninerna hamnade på Kungsholmen.

Ryktesfloran talar om omkullvälta djurtransporter och rymningar från zoobutiker.

Men sanningen finns i Solna.

Privata kaniner

-Det är nog otvetydigt så att det började här och att kaninerna sedan spridit sig, säger Lars Hallgren, chef på miljökontoret i Solna.

I mitten av 1980-talet släppte en privatperson, av oklar anledning, ut sina tamkaniner på en gräsplätt i Huvudsta. De frisläppta

gnagarna började snart föröka sig i rasande fart och växte till en koloni.

Fått fäste i Norrmalm

Under de senaste 20 åren har en utbrytargrupp ur Solna-kolonin sedan förflyttat sig längs Klara Strand och fått fäste i Norrmalm och - framför allt - på Kungsholmen där 80 procent av Stockholms vilda kaniner håller till.

Det totala antalet kaniner i Stockholm är oklart. Troligen handlar det om tusentals.

Här finns de stora kaninflockarna:

Dan Panas