Göteborg tog emot rekordmånga flyktingar

NYHETER

Nu får kommunen extra bidrag

2006 tog Göteborg emot fyra gånger så många flyktingar som föregående år.

Nu har Riksdagen beslutat att höja ersättningsbeloppet till kommunerna med sex procent.

Jugoslaviska flyktingar som kommer till Göteborg under början av 90-talet.Foto: BENGT KULÉN (ARKIVBILD)

– Det innebär ungefär tio miljoner kronor mer enligt den prognos vi gjort för 2007, säger Pia Borg, planeringsledare på Stadskansliet.

Efter den kraftiga ökningen 2006 fick de kommuner som tagit emot många flyktingar ett extra bidrag i efterhand, för Göteborgs del cirka 40 miljoner kronor. Men varken det extra bidraget eller den höjda ersättningen räcker för alla kostnader.

– Det är ersättning för genomsnittliga kostnader, men inte den faktiska. Vi ska inte bara försörja individerna utan också se till att de är sysselsatta och introduceras här. Därför hävdar vi att ersättningen borde täcka mer, säger Pia Borg.

2005 tog kommunen emot runt 500 flyktingar. Förra året nästan 2000.

– Det finns ju självklart ett samband med läget i omvärlden, till exempel Irak, säger Pia Borg.

Prognosen för 2007 landar på cirka 1700 nya flyktingar.

Erik Gustafsson (.se)