Kö till vård i Jönköping

NYHETER

Flera operationer tar över tre månader

Har du ett smärtsamt diskbråck?

Åk till Värmland.

Där får du tid för operation flera månader tidigare än i Jönköpings län.

– Många planerade operationer står stilla vissa perioder, säger Eivor Blomqvist, sektionschef på landstinget i Jönköpings län.

I höst var det över 20 000 patienter i landet som hade väntat över tre månader på att få behandling, en ökning med 6000 personer. Det är långt ifrån målen i den vårdgaranti som säger att ingen ska behöva vänta längre än 90 dagar på behandling. Och de orimligt långa köerna gäller både kirurgi och ortopedi som hjärtsjukvård.

Fyra veckor i Värmland

Men det spelar roll var du bor. Medan man i landstinget i Värmland kan få till exempel diskbråck fixade på högst fyra veckor så får man vänta minst tre månader i Jönköping.

– Ibland finns det för få läkare inom en del specialistområden. Och på sommaren och kring jul är det många i personalen som är lediga och då står den planerade operationsverksamheten stilla i de flesta fall, säger Eivor Blomqvist.

Ändra arbetssätt

Nu ska landstinget i Jönköping satsa hårdare på att minska sina vårdköer. Ortopedin har till exempel minskat sin väntelista tack vare bättre schemaläggning.

– Vi jobbar med att ändra vårt arbetssätt. Bland annat tränas team från vårdcentralerna i olika arbetsmetoder som ska effektivisera arbetet, säger Eivor Blomqvist.

Så här länge får du vänta på olika operationer

Vårdgarantin

Det här har du rätt till

Frida Sjödin