Socialtjänsten: Vi visste inget

NYHETER

– men personer i Gävle har tidigare levt under liknande förhållanden

Sexbarnsfamiljen bodde i en jordkällare i sex dygn.

Socialtjänsten i Gävle visste inget förrän natten mot måndag – och säger att de skulle ha agerat om de vetat om familjens situation.

– Jag har aldrig varit med om något liknande, säger socialdirektör Örjan Ohlström.

Socialtjänsten i Gävle fick kännedom om familjens situation under natten till måndagen, enligt socialdirektör Örjan Ohlström. Innan dess visste man inte att de bosatt sig i jordkällaren.

– Nej, vi visste inte alls om de här förhållandena. Och skulle vi ha kännedom om att det bor familjer med barn i jordkällare så skulle vi ha agerat, säger han till TT.

Socialtjänsten i Gävle har även tidigare tvingats gripa in och hjälpa människor som lever under liknande förhållanden.

– Ja, det har hänt, men det har främst varit frågan om vuxna med en psykiatristörning och missbruk. Dessbättre är det mera sällan det är barn iblandade.

”Kan göra olika val”

Eftersom ärendet omfattas av sekretesslagstiftningen kan han inte kommentera om familjen tidigare haft kontakt med socialtjänsten eller sökt bostad via kommunen. Men han tror inte att en familj som levt i tio år i Sverige kan ha missat informationen om vilka skyddsnät som finns i samhället.

– Nej, jag tror inte det. Däremot kan man göra vissa olika val utifrån den information man får, säger Örjan Ohlström.

– Jag har suttit som socialchef i Gävle i tretton år och aldrig varit med om något liknande.

Från och med i natt kommer familjemedlemmarna att ha boendet ordnat, enligt Örjan Ohlström. Och socialtjänsten kommer att fortsätta arbeta med ärendet på längre sikt.

Läs mer

TT