Två döda av p-piller

NYHETER

Hård kritik mot p-pillret Yasmin

Två 27-åriga kvinnor i Norge har dött på grund av sina p-piller. Totalt 16 norskor har drabbats av blodpropp.

Olyckorna kan kopplas till det omdiskuterade p-pillret Yasmin.

Foto: Danskproducerade p-pillret Yasmin är ett av de mest omdiskuterade på marknaden.

– Mycket tyder på att kvinnorna avlidit på grund av sina p-piller, säger Kirsten Myhr, chef på ett lokalt läkemedelsinformationscenter i Norge till VG Nett.

Kvinnorna dog av blodpropp i lungorna. Totalt 16 norskor fått blodpropp av samma anledning. Framför allt är det friska kvinnor mellan 16 och 30 som drabbas.

Många använde Yasmin

Ett p-pillermärke som återkommer frekvent i rapporterna är det danskproducerade Yasmin som även säljs i Sverige. 10 av de 16 norskor som har fått blodpropp använde Yasmin liksom en av kvinnorna som dog.

I en rapport från läkemedelsverket i Norge kan p-pillermärket Yasmin kopplas till 20 procent av alla blodproppar hos kvinnor och till 27 procent av alla anmälda biverkningar.

Fler döda i Danmark

Avdelningschefen på Norges statliga läkemedelsverk vill inte dra några slutsatser utifrån siffrorna.

– Vi var nog bland de första som frågade oss om Yasmin kan öka risken för blodpropp men vi har ingen statistik som bekräftar det. Vi har i flera år varit bekymrade över antalet biverkningar med Yasmin och har haft det på vår övervakningslista sedan dess, säger han.

Det här är inte första gången som Yasmin hamnar i blåsväder. P-pillersorten orsakade två dödsfall i Danmark i juni vilket fick stor medial uppmärksamhet.

Forskaren Frits Rosendaal gick då ut i dansk tv för att varna för p-pillersorten.

–Laboratorieundersökningar har visat att det sker förändringar i blodet hos kvinnor som använder Yasmin, sa han i tv-programmet.

Säljs i Sverige

Svenska livsmedelsverket tar larmrapporterna med ro.

– I en ny undersökning som omfattar 58 000 kvinnor har man inte kunnat se någon skillnad i blodproppsrisk med Yasmin i jämfört med andra kombinerade p-piller, sa Viveca Odlind på läkemedelsverket till Aftonbladet.se i juni.

Att studien gjorts av Yasmin bekymrar inte inte Viveca Odlind.

– Det finns ingen anledning att ifrågasätta den, Studien är gjord av en oberoende forskargrupp på ett stort centrum, säger hon.

Om p-piller

Tidigare artiklar

Mia-Li Hallengren