Meteorskur bjuder på rymdfyrverkeri

NYHETER

Den som ville se ett gratis fyrverkeri kunde rikta blicken mot himlen i natt.

Då passerade nämligen meteorskuren Perseidernas bana jorden.

Natten till måndagen bjöds det på gratis rymdfyrverkeri. Meteorskuren Perseidernas bana kolliderade då med jordens och kunde ses från Sverige.

Under riktigt gynsamma förhållanden kunde man som mest se 40-60 meteorer i timmen.

Ljusfenomenet bildas när små partiklar av stoft och sten tränger in i vår atmosfär och därmed brinner upp.

Enligt Nationalencyklopedin var Perseiderna exceptionellt aktiv 1993, då ungefär 300 meteorer kunde observeras per timme som mest. Meteorströmmen härrör från Swift-Tuttles komet.

Det årliga fenomenet brukar vara som mest fartfyllt strax före gryningen.

Elisabet Wahl