Örebroarna – sjukare längre än medelsvensson

NYHETER

Och Örebro län är det tredje sjukaste länet i landet

Antalet sjukdagar fortsätter att minska i Sverige.

Så också i Örebro – men inte lika snabbt.

Ohälsotalet (Försäkringskassans mått på de frånvarodagar som ersätts av sjukförsäkringen) sjunker i landet, skriver Nerikes Allehanda. I juli i år var det 39,1 dagar en minskning med 0,1 dagar jämfört med månaden innan och med 1,4 dagar jämfört med juli i fjol.

Förklaringen ska vara att sjukskrivningarna har blivit färre och kortare.

Men i Örebro län ser det annorlunda ut.

Då minskningen i hela Sverige varit två procent i snitt har den bara varit en procent i Örebro län.

Försäkringskassans mål är att minska ohälsotalet till 37 dagar innan utgången av 2008. Många län har kommit halvägs dit men Örebro län har bara kommit en tredjedel på vägen, skriver NA. Bara två län har lyckats sämre.

aftonbladet.se