Fp vill ha ny euroomröstning

NYHETER

Kan genomföras tidigast 2010

Folkpartitoppen vill ha en ny omröstning om att införa euron i Sverige. Partistyrelsen kommer att lägga fram förslaget för landsmötet, enligt SVT:s Rapport.

I omröstningen 2003 röstade 56,1 procent mot en anslutning till euron.

- Mycket har förändrats sedan 2003 och fler länder har gått med, säger EU-minister Cecilia Malmström till Rapport.

Tidigast 2010 räknar Malmström med att en folkomröstning kan bli av.

– Vi respekterar naturligtvis utslaget i folkomröstningen, men tycker ändå att man kan bedriva opinion för någonting man tror på, säger Cecilia Malmström till TT.

TT: Vad betyder det att Fredrik Reinfeldt sagt nej till en ny folkomröstning under innevarande mandatperiod och att det kanske inte ens är aktuellt under nästa?

– Jag har bara hört att han sagt att det inte är aktuellt under den här mandatperioden, säger Cecilia Malmström.

Hon säger att mycket har förändrats sedan folkomröstningen 2003 och att ytterligare förändringar kan få opinionen att svänga.

– Slovenien har gått med, Malta och Cypern går med vid årsskiftet. Nästa år kommer säkerligen minst två baltiska länder att gå med. Vid 2010–2011 kan det vara åtta, nio nya medlemmar. Ju fler medlemmar som är med, desto större blir det politiska priset att stå utanför eftersom man inte kan vara med och påverka, säger Malmström.

Hon säger vidare att Sverige förlorat ekonomiskt på att stå utanför valutasamarbetet och refererar en rapport från Kommerskollegium:

– Vi har missat 100 miljarder kronor i utebliven export och lika mycket i utebliven import. Vår handel med Euroområdet hade varit 13–14 procent större om vi hade varit medlemmar.

TT