Polisen: Alla IS-återvändare ska förhöras

NYHETER

Polisen i Göteborg gör nu en riktad insats mot misstänkta IS-återvändare.

Alla kända jihadister ska tas in till förhör för att utreda om de gjort sig skyldiga till brott.

– Det här borde ha gjorts långt tidigare, säger en poliskälla till Aftonbladet.

Göteborg är den stad i Sverige varifrån flest IS-anhängare rest till Syrien och Irak.

Stadens nordöstra förorter har av polisen pekats ut som ett skafferi av kanonmat på grund av alla unga män som åkt för att strida och dö för terrorsekten.

Många av de som rest har dödats, några få uppges leva i de små isolerade områden som fortfarande kontrolleras av IS. Drygt 100 har återvänt till Sverige.

Foto: AP
IS är i dag i stort sett tillbakatryckta i Irak och Syrien. Återvändare till Göteborg kommer nu att förhöras.

Alla ska förhöras

Nu har polisen i Göteborg beslutat att alla kända återvändare ska tas in till förhör, vilket Göteborgs-Posten var först med att rapportera. Syftet är att så långt som möjligt utreda vad de har gjort under sina resor.

– Det är ett samarbete med andra myndigheter, vi gör det dels för att upptäcka och utreda eventuella terrorbrott, men det kan även handla om exempelvis bidragsbrott, säger Ulf Merlander, polischef i nordöstra Göteborg.

– Vi förklarar för dem att vi tagit emot uppgifter från andra myndigheter om att de har rest till Syrien eller Irak för att ansluta sig till IS eller liknande grupper.

Erkänt resor

Hittills har fem personer förhörts. Enligt Merlander har det inte inletts någon förundersökning mot någon av dem.

– I vårt område i nordöstra Göteborg är det omkring 25 personer som ska kallas. Vi vill klargöra vad de har gjort och om de underrättelser vi har stämmer.

Ett flertal av dem som hittills har förhörts har erkänt att de varit i Syrien, men ingen har medgivit att de krigat för IS.

– De har lite olika historier, men flera av dem har sagt att de rest ner för att hjälpa civila i kriget.

Ulf Merlander går inte in på om de kommer att kallas till nya förhör.

Nya terrorlagen

Den nya terrorlagstiftningen trädde i kraft i april 2016. Då blev det brottsligt att:

  • Resa till ett land där man inte är medborgare i avsikt att förbereda eller begå terrorbrott. Att resa till exempelvis Syrien i annat än brottsligt syfte är inte straffbart.

  • Ta emot utbildning i terrorbrott. Att ge utbildning är brottsligt sedan tidigare.

  • Resa till ett land där man inte är medborgare i avsikt att ge eller ta emot utbildning när det gäller terrorbrott.

  • Finansiera en resa som syftar till att förbereda eller begå terrorbrott eller till att ge eller ta emot utbildning när det gäller sådan brottslighet.

  • Finansiera en person eller en sammanslutning av personer som begår terrorbrott. Finansieringen behöver inte knytas till ett specifikt brott.

Foto: Jerker Ivarsson
Omkring 25 personer i Göteborgs nordöstra förorter ska förhöras.

”Borde gjorts tidigare”

Aftonbladet har pratat med flera poliser som välkomnar den nya satsningen.

– Det här borde ha gjorts långt tidigare, det ska inte gå att resa till en terrororganisation och sedan återvända utan att utredas av polis, säger en källa.

Säpo har tidigare uppgett att de ska ta kontakt med alla hemkommande jihadister, men enligt uppgift till Aftonbladet har det tidigare rått oklarheter om hur den öppna polisen ska förhålla sig till återvändarna.

– Vi har samlat in uppgifter från olika myndigheter och därför gör vi den här satsningen nu, säger Ulf Merlander.

Förutom att utreda brottsmisstankar är syftet att fånga upp personer som kan behöva hjälp.

– Om vi inte har fog att inleda brottsutredningar kan det vara lika viktigt att samtala med personer som eventuellt mår dåligt efter att ha tillbringat en tid i ett krigsdrabbat land. Vi kan då lotsa dem vidare till andra myndigheter om vi bedömer att de behöver hjälp.

Tre rubriker - 14 mars 00:29
ARTIKELN HANDLAR OM