Två nya mässlingsfall i Göteborg – tio totalt

Foto: CDC

avStaffan Dickson

NYHETER

Västra Götalandsregionen har sedan i går konstaterat två nya fall av mässling.

Totalt har tio personer i Göteborgsområdet insjuknat i det senaste utbrottet.

– Sannolikheten för nya fall är mycket stor, säger Peter Ulleryd, biträdande smittskyddsläkare i Västra Götaland.

Det första mässlingsfallet i Göteborgsområdet konstaterades den 10 december. Sedan dess har ytterligare nio personer insjuknat.

– De två senaste fallen har tillkommit sedan i går. Alla tio hör till Göteborgsområdet och har smittats i Göteborgsområdet. Det finns både vuxna och barn bland dem, säger Peter Ulleryd.

Smittspårning har visat att de flesta har haft kontakt med den person som först konstaterades sjuk.

– Sannolikheten för nya fall är mycket stor. Det baserar jag på erfarenhet från tidigare utbrott med mässling. 

– Tack vare att vi har så gott vaccinationsskydd är de alla flesta svenskar skyddade mot att få mässling. Men om det blir väldigt många exponerade är sannolikheten för nya fall ganska stor.

Undvik väntrum

Västra Götalandsregionen bedömer i nuläget att nya fall av mässling kan dyka upp till och med den 11 januari 2018.

– I varje nytt fall gör man en så kallad smittspårning. Man tar reda på var personen kan ha smittats och vem den personen i sin tur kan ha smittat. Sedan räknar man på inkubationstid, alltså tiden från det att man smittas till det att man blir sjuk och brukar variera mellan sex och arton dagar. Så för varje nytt fall flyttar vi fram den här senaste dagen som någon kan insjukna, säger Peter Ulleryd.

På grund av smittorisken uppmanas personer som misstänker att de drabbats av mässling att inte vistas i väntrum.

– Då riskerar man att smitta väldigt många andra sjuka personer som befinner sig där, säger Peter Ulleryd.

Uppmanar till ökad uppmärksamhet

De ombeds att i stället kontakta 1177 Vårdguiden innan de söker vård, skriver Västra Götalandsregionen på sin webbplats.

– Det man ska göra är att gå in på en vederhäftig källa, 1177.se är en utmärkt sådan, och så läser man på om mässling. Och tycker man att symtomen verkar överensstämma med mässling – eller om man fått information från vården om att man har varit i kontakt med ett mässlingsfall – då ska man ringa 1177 och så kommer de att hänvisa dig till lämplig form av sjukvård, säger Peter Ulleryd.

På sin webbplats uppmanar Västra Götalandsregionen sina vårdgivare att ha ha ökad uppmärksamhet och misstänka mässling hos alla icke-immuna personer som söker vård för feber, torrhosta, ögonirritation, huvudvärk och utslag i munslemhinnan.

Symtom på mässlingen 00:41
ARTIKELN HANDLAR OM