Borg måste hålla i pengarna

Av: Johanna Melén

Publicerad:
Uppdaterad:

Visby. Anders Borg känner sig som Emil i Lönneberga.

Han har pengar till sockerdrickan – men får ändå inte köpa den.

Trots en stark svensk ekonomi gör oron i omvärlden att finansministern måste hålla hårt i plånboken.

På Almedalsveckans andra dag presenterade Anders Borg en pinfärsk rapport om den svenska ekonomin

I stort sett alla viktiga siffror ser bättre ut i dag jämfört med i april, då regeringen lämnade sin vårproposition till riksdagen.

Tillväxten blir högre än vad man trodde då, svenskarna konsumerar friskt och arbetslösheten verkar inte bli alls lika hög som många bedömare trodde.

– Det är en remarkabel förändring som skett på svensk arbetsmarknad, sa finansminister Anders Borg i dag.

Han jämförde med krisen på 90-talet och alla de jobb som gick förlorade den gången. Nu ser verkligheten annorlunda ut, trots att tillväxten föll kraftigt när krisen kom till Sverige hösten 2008.

Ett stort MEN

Förklaringen till framgången är, enligt Borg, att Sverige gick in i krisen med överskott i ekonomin och med starka statsfinanser. Svenskarnas köpglädje och uppstramningen av sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen spelar också in.

Men Sedan kom ett stort MEN. Även om Sverige har det bra är oron fortfarande stor i vår omvärld, inte minst i Sydeuropa.

– Det är förhöjt beredskapsläge som gäller. Vi måste ha bastionerna bemannade, sa Borg och kände sig lite som Emil i Lönneberga på auktion i Backorva.

– Man har pengar till sockerdrickan men man får ändå inte köpa den.

Alltså är möjligheten till dyra reformer begränsad, i alla fall nästa år. Däremot ser det något ljusare ut när vi börjar närma oss nästa riksdagsval, 2014. Och Anders Borg upprepade i dag gårdagens budskapet från statsminister Fredrik Reinfeldt:

"Möjligheten att genomföra skattesänkningar i budgetpropositionen för 2011 är således mycket begränsad", stod det att läsa i powerpointen bakom finansministerns rygg.

Publicerad: