Sverige och USA övar cyberförsvar

BEKÄMPAR CYBERTERRORISM Sverige ska för första gången delta i en global övning mot terrorism tillsammans med USA.
BEKÄMPAR CYBERTERRORISM Sverige ska för första gången delta i en global övning mot terrorism tillsammans med USA.

I höst deltar Sverige i en global USA-ledd storövning i nätförsvar.

Syftet är att höja beredskapen mot cyberattacker och annan krigföring över nätet.

– Inget land klarar sig själv, säger den svenske experten Richard Oehme.

Övningarna går bland annat ut på att möta cyberattacker mot central infrastruktur.
Övningarna går bland annat ut på att möta cyberattacker mot central infrastruktur.

Den traditionella bilden av hackern som en kriminell ensamvarg håller på att förändras. Många som utför nätattacker är i själva verket uppbackade av stater och flera länder lägger stora summor på cyberkrigföring.

Konflikter på nätet

Flera av den senaste tidens konflikter har även utspelats på nätet och därför inser att fler länder att deras förmåga att skydda sig mot datorangrepp måste stärkas.

I september deltar Sverige för första gången i den amerikanska övningen "Cyber Storm", skriver Svenska Dagbladet.

Då ska de svenska myndigheterna FRA (Försvarets radioanstalt) och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) agera sparringpartner åt det amerikanska säkerhetsdepartementet DHS (Department for homeland security).

Hemliga deltagare

Årets övning är den tredje i ordningen och listan över deltagarländer är som vanligt hemlig. Två av de stater som lägger mest resurser på cyberkrigföring, Ryssland och Kina, kommer dock inte att delta.

Anledningen till att Sverige deltar är enligt den tidigare översten Ingvar Hellquist dels svensk expertis men också att viktiga delar av internets infrastruktur ligger på svensk mark.

– Med både sådana tillgångar och den kompetens vi har är det natruligtvis lättare att få vara med och öva, säger han till SvD.

Publisert: