Regeringen KU-anmäls

NYHETER

Regeringen KU-anmäls för det informella samarbetet med USA.

– Jag vill att det granskas hur regeringen har hanterat den här frågan, säger anmälaren, riksdagsledamoten Maria Ferm (MP).

Anmälan lämnades in till konstitutionsutskottets kansli vid lunchtid på måndagen.

– Det är väldigt oroväckande om man har haft informella informationsutbyten med USA, särskilt om det skett i syfte att undanhålla det från riksdagen, säger hon.

I sin anmälan skriver hon: ”Skulle det vara så att regeringen medvetet undanhåller uppgifter från Riksdagen som borde behandlas av Riksdagen för att undvika granskning är detta ett demokratiskt haveri.”

"Motstridiga uppgifter"

I sin anmälan skriver Maria Ferm vidare: ”Även om det är så att regeringen inte har haft kännedom om att detta skett, är även det ett orosmoln, då frågor uppkommer om hur mycket kontroll regeringen egentligen har över vilken information om svenska medborgare som utlämnas till främmande makter.”

– Dessutom har det varit lite motstridiga uppgifter om vem som vetat vad – och vem som i så fall varit ansvarig, säger hon.

Samarbetet kommer att tas upp till behandling på KU:s möte redan under tisdagen.

– Jag kommer att lyfta frågan och kräva en granskning, säger Peter Hultqvist, socialdemokratisk gruppledare i KU.

– Om de här uppgifterna stämmer så är det solklart ett brott mot grundlagen.