(S)annings-sägarna

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Lögndetektorn: Valaffischerna från S är mer sanna än falska

1 av 5

466 000 personer är arbetslösa, varav 207 000 unga, och 24 000 jobb har försvunnit inom välfärdssektorn.

Det hävdar Socialdemokraterna.

Aftonbladets lögndetektor visar att påståendena är mer sanna än falska.

Vad lögndetektorn granskar:

På valaffischer över hela landet lyfter Socialdemokraterna fram arbetslös-heten och välfärden.

Enligt partiet är 466 000 personer arbetslösa varav 207 000 är unga. Och 24 000 jobb har försvunnit inom välfärdssektorn.

Sanningen är:

Socialdemokraterna har hämtat arbetslöshetssiffrorna från Statistiska centralbyråns statistik för andra kvartalet 2010. Mycket riktigt visar siffrorna att 466 600 personer var arbetslösa och att antalet unga, i åldern 15–24 år, uppgick till 207 500.

Jobb som försvunnit

Siffran över jobben som har försvunnit inom välfärdsektorn har Socialdemokraterna fått från Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Deras ekonomer har jämfört första kvartalet 2010 med första kvartalet 2009 och kommit fram till att jobben minskat med 24 000. De har då tagit hänsyn till att verksamhet har flyttats över från egen regi till privata aktörer.

Större minskning

Men senare statistik som SKL har tagit fram åt Aftonbladets lögndetektor visar att minskningen var ännu större, närmare 30 000.

Men riktigt så enkelt är det inte.

SKL har nu även jämfört andra kvartalet 2010 med andra kvartalet 2009. Motsvarande siffra där är 3 000 färre jobb. Och de senaste månaderna har antalet välfärdsjobb i stället ökat något. Ökningen sker dock från en nivå som är cirka 35 000 lägre än 2007.

Färre sjukskrivna

Andra faktorer statistiken inte tar hänsyn till är att antalet sjukskrivningar minskade i kommunsektorn mellan 2008 och 2009 och att många av dem som fått sluta haft relativt korta arbetstider.

Det innebär att många av de personer som Social-demokraterna räknar som ”försvunna” utgörs av tillfälliga anställningar. I takt med att de sjukskrivna återkommer kan man anta att de jobben ändå skulle ha försvunnit.

Slutsats:

Socialdemokraternas påståenden är mer sanna än falska.

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN