Gift präst hade sex med sörjande kvinna

Av: Linda Hjertén

Publicerad:
Uppdaterad:

Kvinnan sörjde sitt döda barn och fick hjälp och stöd av församlingsprästen.

Då tog han initiativ till sex med henne.

Domkapitlet i Lund har nu fällt prästen för att ha utnyttjat kvinnan sexuellt.

Kvinnans barn avled år 2002 under tragiska omständigheter. Hon sökte hjälp hos församlingsprästen, en man i 50-års åldern i Skåne län, som bland annat hjälpte henne med själavård och detaljer kring begravningen.

Kvinnan säger att hon befann sig i chocktillstånd under perioden och att prästen väldigt snart började göra sexuella närmanden mot henne.

"Sexprat"

Det var mycket "tjafs och sexprat" enligt anmälan, och "han tryckte sig och hade sig". Kvinnan gick till slut med på sex med församlingsprästen. Hon säger själv att hon gjorde det för att han varit snäll mot henne och hjälpt henne – och för att hon "ville bli av med honom".

De hade sex vid två tillfällen, 2002 och 2004. Senaste gången prästen föreslog sex var så sent som 2008, enligt kvinnan, men då sa hon nej.

– Tanken på att jag inlåtit mig med honom gav mig känslor av ånger och motvilja, säger hon i anmälan.

Tre års prövotid

Domkapitlet i Lund anser att prästen på grund av detta är "höggradigt olämplig att utöva vigningstjänsten" och ålägger honom därför en prövotid på tre år. Minsta felsteg under den perioden så avskedas han och mister sin prästbehörighet.

"Att en präst inlåter sig på sexuellt umgänge med någon som prästen står i en själavårdsrelation till kan aldrig godtas", skriver domkapitlet.

"Inte så allvarligt"

Prästen själv anser inte att han är skyldig till sexuellt utnyttjande. Han säger:

– Jag har aldrig försökt tvinga mig till sex med henne.

Prästen tror att kvinnan fått ett agg mot kyrkan efter den tragik hon drabbades av. Han medger dock att de haft något slags "intim sexuellt kontakt" mellan dem.

– Men det är inte så allvarligt. Numera skiljer sig många präster och gifter om sig, har han sagt under utredningen.

Publicerad: