Nyheter

Nu kommer vaccinet

Av: 

Mary Mårtensson

NYHETER

”Inget tyder på att det är farligt för små barn”

Vad gäller för barnen?

Annika Linde, stats-epidemiolog vid Smittskyddsinstitutet, ger svaren.

"samma biverkningar"  Statsepidemiolog Annika Linde berättar att vaccinets biverkningar är samma för barn och vuxna: rodnad och svullnad på injektionsstället, lite svullna körtlar i armhålan, feber och huvudvärk.
"samma biverkningar"  Statsepidemiolog Annika Linde berättar att vaccinets biverkningar är samma för barn och vuxna: rodnad och svullnad på injektionsstället, lite svullna körtlar i armhålan, feber och huvudvärk.

När börjar barnen vaccineras?

–?Nästa vecka startar vaccinationerna av riskgrupperna – då även barnen. Tidigast om tre veckor, från början av november och framåt, vaccineras resten av barnen.

Från vilken ålder vaccineras barnen?

–?Vanliga barn från tre års ålder och riskgruppsbarnen från sex månaders ålder.

Vilka barn ingår i riskgrupperna?

–?Barn med neurologiska sjukdomar, cystisk fibros, svår hjärtsjukdom, svår lungsjukdom, njursjukdom, svårinställd diabetes, barn som behandlas med cellgifter mot cancer samt barn med utvecklingsstörningar som medför att de har svårt att röra sig och andas.

Varför vaccineras inte alla barn under tre år i Sverige?

–?Vaccinet är inte prövat på barn under tre år. Det är huvudanledningen. Europeiska läkemedelsverket har dock godkänt vaccinet även till barn under tre år helt utan reservationer.

Hur vet man att små barn tål vaccinet när det inte prövats på dem?

–?Det vet man på teoretiska grunder, att det inte finns några risker. Det finns inget som tyder på att det skulle vara farligt för små barn. De flesta beståndsdelarna i vaccinet finns i vanliga influensavacciner som är utprovade på barn sedan tidigare.

Hur stor dos ska barnen få?

–?En halv dos till barn under 12 år och hel dos till äldre barn.

Hur många sprutor ges till barnen?

–?Två sprutor. Eftersom barn inte har utsatts för influensa tidigare på det sätt som vuxna har behöver de ett grundskydd och sedan ytterligare ett skydd med andra sprutan.

Vilka biverkningar riskerar barn av vaccinet?

–?Samma som vuxna: Rodnad och svullnad på injektionsstället, lite svullna körtlar i armhålan, feber –men inte speciellt hög – och huvudvärk.

Om man är gravid och vaccinerar sig – kan vaccinet skada alternativt skydda fostret?

–?Vaccinet kan skydda fostret. De antikroppar som vaccinet skapar går över till fostret och anrikas i fostret. I normala fall har barnet 1,5 gånger mer antikroppar än mamman. Men antikroppshalten halveras med tiden och efter förlossningen minskar skyddet väldigt snabbt. Vid tre månaders ålder har halten sjunkit så pass mycket att barnen börjar bli känsliga för infektioner. Vid sex månaders ålder är skyddet nere på noll nästan, så då kan man börja vaccinera riskbarnen.

Måste jag som förälder ordna så att mitt barn blir vaccinerat?

–?Det är olika i olika landsting. I allmänhet kommer förskolebarnen att vaccineras på barnavårdscentralerna och skolbarnen i skolan.

Barn får också andra vaccinationer som ingår i vaccinationsprogrammet. Kan man ge influensavaccinet samtidigt?

–?Helst inte. Det bör gå tre veckor emellan.

ANNONS

Köp munskydd, Covid antikroppstester & alcogel och minska risken för smittspridning idag!

Extern länk från Meds

Köp nu

Publisert: