WHO höjer risknivån

Men manar samtidigt till lugn och ett ”fortsätt rationellt handlande”

WHO-chefen Margaret Chan.
WHO-chefen Margaret Chan.

WHO höjer till fas 5 på sin sexgradiga pandemiskala.

Det innebär att influensaspridningen nu är så stor att en pandemi är förestående.

WHO höll ett extrainsatt möte i Genève på ondsdagskvällen, och då kom beskedet om höjningen till den näst högsta nivån.

Fas 5 är den näst högsta på den sexgradiga skalan. Ända sedan skalan infördes 2005 har världen ansetts befinna sig i fas 3, fram till i måndags då WHO höjde till 4.

– Viruset sprids nu ihållande mellan människor och hela samhällen drabbas. Vi ser också att två länder drabbats – då går vi in i fas 5 , sade WHO-chefen Margaret Chan.

"Bör vara oroliga"

Höjningen innebär att alla länder omedelbart ska aktivera sina pandemiplaner.

Det är en kraftig signal till regeringar, hälsomyndigheter och läkemedelsföretag att agera. Bland annat uppmanar WHO till kraftfullare åtgärder för att begränsa smitta och att öka tillgången på virushämmande läkemedel.

– Vi vet att nya virus kan vara onskefulla och det viktigt att ta det här på allvar, sade Chan.

Hon uppmanade till lugn och ett fortsatt rationellt handlande för att ta fram information om viruset – men sa också:

– Jag vet att många är oroliga, och vi bör vara oroliga.

Begränsa smittspridning

Den stora frågan är nu hur svårt sjuka människor kommer bli – om smittan kommer fortsätta att döda som i Mexiko eller om det kommer stanna vid sjukdom. WHO har inga svar ännu.

WHO:s influensaexpert, läkaren Keiji Fukuda, poängterar vikten av att sjukhus och andra vårdinrättningar jobbar för att hindra smittspridning.

På individnivå menar han att det viktigaste är att hålla sig välinformerad och vara noggrann med den personliga hygienen.

I övrigt uppmanar WHO till fortsatt fri rörlighet för både människor och varor, och säger att det inte finns några faror förenat med att äta fläskkött.

Barn dog i USA

WHO:s höjning följde på att ett 23 månader gammalt barn blev svininfluensans första dödsoffer utanför Mexiko. Barnet var från Mexiko men familjen var på resa i södra Texas när barnet insjuknade och fördes till sjukhus.

Nu har även en treårig flicka i Nederländerna insjuknat i svininfluensan. Hälsomyndigheterna i landet har enligt den holländska nyhetsbyrån ANP bekräftat fallet, som är det första i Nederländerna. Familjen var nyligen i Mexiko och flickan blev sjuk när de kom hem. Hon rapporteras vara på bättringsvägen.

Enligt WHO, som har höga krav för att beteckna fall som bekräftade, är antalet smittade av svininfluensan nu 148.

Av dessa finns de flesta i Nordamerika: 13 i Kanada, 64 i USA och 26 i Mexiko. Av dessa har sju i Mexiko och en i USA avlidit.

WHO bekräftar också två fall i Israel, tio i Spanien, fem i Storbritannien, tre i Nya Zeeland, fyra i Tyskland och nu en vardera i Nederländerna, Schweiz och Österrike.

Men enligt uppgifter från myndigheter i de drabbade länderna kan det röra sig om många fler.

Pandemins sex faser

En pandemi är när en infektionssjukdom sprids över stora delar av världen och drabbar en stor andel av befolkningen i varje land.

WHO delar in en pandemi i sex olika faser

Fas 1 – Inga djurvirus finns som kan smitta människor.

Fas 2 – En djurinfluensa som finns hos tama eller vilda djur har smittat två eller flera människor, och därmed finns en liten risk för en pandemi.

Fas 3 – Pandemivarning. Viruset har smittat grupper av människor. Men spridningen mellan människor är ingen eller begränsad.

Fas 4 – En tillräckligt stor smittasridning mellan människor för att pandemi kan befaras.

Fas 5 – Betydande smittspridning mellan männniskor i minst två länder.

Fas 6 – Pandemi. Viruset sprider sig ohämmat mellan människor. En global pandemi är ett faktum.

Publisert: