Publicerad:
Uppdaterad:

Temperaturen stiger kraftigt – även om vi minskar utsläppen

Av: Sofia Ström

Publicerad:
Uppdaterad:

Temperaturen på jorden kommer att stiga med nästan tre grader fram till slutet av århundrandet .

Även om alla länder drar ner på utsläppen av växthusgaserna enligt de förslag som arbetats fram.

Det dystra beskedet ger FN:s klimatforskare.

FN:s klimatforskare har tittat på utsläppsplaner från 192 länder och på så sätt räknat ut hur den globala uppvärmningen kommer att utvecklas framöver.

– Vi är på väg mot väldigt allvarliga förändringar av vår planet, säger Achim Steiner, chef för FN:s klimatprogram.

USA motvilligt

Trots att forskarna har räknat med att USA och Europa skär ner på sina utsläpp med upp till 80 procent innan 2050 – så kommer temperaturen troligen att öka med nästan tre grader, skriver AP.

Men förslaget om en 80-procentig minskning har stoppats i senaten i USA – så det dystra framtidsscenariot kan i själva verket bli ännu sämre.

Den globala uppvärmningen orsakas till stor del av koldioxidutsläpp. Främst från förbränning av fossila bränslen som kol och olja som stänger inne solens energi i atmosfären. Världens medeltemperatur har redan stigit med 0,8 grader sedan 1800-talet.

Kina = en grad

Utvecklingsländer kommer att ligga bakom en stor del av den förmodade temperaturökningen, sa forskarna vid FN:s presskonferens på torsdagen.

Kina kommer ensamt stå för nästan en grad.

Men även om även utvecklingsländerna drar ner på utsläppen med 80 procent till 2050, som vissa experter föreslår, så kommer temperaturen stiga med 1,7 grad.

Dessutom smälter uppvärmningen som bekant världens glaciärer och ismassor – och havsytan kommer att stiga med drygt 30 centimeter vart 20-25 år under århundrandet.

Hot mot haven

Och de dåliga nyheterna var inte slut där.

Andra problem som förvärrats sedan FN:s förra rapport 2007 är försurningen av haven – ett allvarligt hot för flera havslevande arter – samt de långa perioderna av torka i sydvästra USA.

– Hur skrämmande den här rapporten än är – så är det inget värsta-scenario, sade den amerikanska republikanen Edward Markey, medförfattare till det amerikanska lagförslaget om minskade utsläpp av växthusgaser som stoppats av senaten.

– Det vore att världen inte gör någonting utan fortsätter att tillåta att värmeisolerande utsläpp släpps ut i atmosfären.

Fel i Fahrenheit

Aftonbladet skrev tidigare att jordens temperatur kommer att öka med sex grader. Det var en felaktig uppgift, graderna i artikeln från AP som Aftonbladet använde som underlag för sin artikel var angivna i Fahrenheit.

FN:s klimatpanel, IPCC, har dock tidigare angett sex grader celsius som värsta scenario, vilket bland annat ligger till grund för Mark Lynas bok Six Degrees: Our Future on a Hotter Planet.

Publicerad:
Publicerad: