Hovrätten sänker straffen för jättebedragare

NYHETER

Männen lurade SEB på 200 miljoner

Männen lurade SEB-banken på 200 miljoner kronor.

I dag föll hovrättens dom.

De sänker straffen för de tre bedragarna.

Bedrägeriet, som är ett av de största någonsin i Sverige, pågick mellan 2001 och 2002. Med hjälp av falska fakturor lurade männen till sig lån från SEB-banken på över 200 miljoner kronor – pengar som fortfarande är försvunna.

Den stora svindeln uppdagades efter ett anonymt tips.

Fick stränga straff

Förra året dömdes de tre männen, två av dem företagare och en av dem en banktjänsteman på SEB, till stränga straff för bland annat grova bedrägerier men överklagade till hovrätten.

Och i dag föll hovrätten i Västra Sveriges dom.

Hovrätten sänker straffen för männen. För en av huvudmännen från sju års fängelse till sex år. Även de övriga männen får drygt ett år avdraget från sina påföljder.

Lång tid har gått

Hovrätten anger som skäl till förkortningen av strafftiden att det gått lång tid sedan brotten och att utredningen tagit lång tid.

De menar även att de dömda männen förlorat sina arbeten och kommer att ha svårt att få nya. Två av dem, de båda företagarna, är sedan tidigare belagda med näringsförbud.