Ja till homovigsel

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2009-10-22

Beslut av kyrkomötet idag

Kyrkan säger ja till homovigsel

Homosexuella par ska kunna vigas i Svenska kyrkan. Det har kyrkomötet beslutat i dag.

Beslutet, som bygger på kyrkostyrelsens förslag, innebär att Svenska kyrkan även i framtiden förrättar vigslar, såväl av heterosexuella som homosexuella par.

Frågan aktualiserades när riksdagen klubbade igenom en ny äktenskapslag, där såväl man och kvinna som kvinna och kvinna eller man och man kan ingå äktenskap.

Det särskilda partnerskapet för homosexuella avskaffades därmed. Svenska kyrkan har tidigare sagt ja till att välsigna enkönade par som ingått partnerskap.

Kyrkomötet beslutade med stor majoritet att Svenska kyrkan ska ansöka om att behålla sin vigselrätt. Mötet beslutade också att ändra i kyrkoordningen så att äktenskap också ska kunna ingås av par av samma kön.

Enligt kyrkomötets beslut ska par av samma kön börja vigas från den 1 november i år.

Kyrkomötet avslutade den långa voteringen om vigselrätt och det historiska beslutet om vigsel av samkönade par med en kort applåd.

Direkt efter beslutet inleddes en presskonferens med bland andra ärkebiskop Anders Wejryd.

Aftonbladets
bloggar

TT