Wolfgang Hansson

”Protesterna framstår som obegripliga”

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Hur kan amerikaner vara emot en allmän sjukförsäkring?

För en svensk framstår protesterna mot Barack Obamas plan som obegripliga.

Rädsla och särintressen är viktiga faktorer.

Motståndet mot hälsovårdsreformen är så starkt att Obama i natt talade direkt till den amerikanska kongressen för att rädda sin plan. Ett av hans viktigaste tal sedan han flyttade in i Vita Huset. Allmän sjukförsäkring var trots allt ett av hans främsta vallöften.

Att få läkarvård utan att bli ruinerad är en självklarhet nästan överallt i västvärlden.

Utom i USA.

Rädd för sämre vård

47 miljoner amerikaner - en av sex - saknar sjukförsäkring.

De har antingen inte råd att uppsöka läkare, tvingas ta banklån eller vänta till de är så akut sjuka att vården måste ta hand om dem. På sitt sätt en skandal i ett så rikt land.

Problemet är att 250 miljoner amerikaner trots allt har sjukförsäkring. De flesta via sin arbetsgivare. De har tillgång till bra sjukvård även om kostnaden hela tiden stiger. Många tycker det nuvarande systemet fungerar. De är rädda för att en allmän sjukförsäkring innebär att de ska få sämre vård. Rädda att deras operationer ska stoppas.

Utmanar särintressen

Med sin reform utmanar Obama också en rad mäktiga särintressen.

Försäkringsbolagen har i och för sig inget emot en lag som tvingar alla amerikaner att teckna sjukförsäkring. Då får de fler kunder.

Däremot gillar de inte förslaget att allmänheten ska kunna välja en statlig försäkring. Bolagen är rädda att den ska bli mycket billigare och de utkonkurrerade.

En statlig försäkring får också de konservativa att se rött. De hävdar att Obama försöker införa socialism bakvägen.

Många är så passionerat emot att politiker som på medborgarträffar ska försvara reformen måste ha polisskydd för att inte bli fysiskt attackerade.

Läkemedelbolagen är rädda att en statlig försäkring ska innebära press ner på läkemedelspriserna.

Läkarna är rädda att de ska få sämre betalt om folk väljer en statlig försäkring.

Tre principer

Till turbulensen bidrar att Obama själv inte lagt fram något detaljerat förslag. Allt han kräver är att tre principer uppfylls.

* Kostnaden för systemet ska bli lägre än i dag.

* Systemet ska omfatta alla amerikaner.

* Alla ska ha råd att gå till läkare.

Detaljerna har han överlåtit åt kongressen. Följden har blivit politiskt käbbel och bråk. Inte ens inom demokraterna är man ense om systemet ska konstrueras.

När presidenthustrun Hillary Clinton på 90-talet försökte få igenom en allmän sjukförsäkring höll det på att hennes politiska död.

Om inte Obama lyckas få kongressen att rösta igenom en sjukförsäkring före årsskiftet blir det en sån plump i protokollet att det hotar hans chanser till återval.

Från 01.55 i natt: Följ Obamas tal live

Följ direktsändningen av Barack Obamas tal på Aftonbladet.se.

Publisert: