Universiteten stänger av fildelare

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2009-05-14

–  efter påtryckningar från amerikanska filmbolag

Svenska universitet stänger av studenter från internet efter påtryckningar från amerikanska filmbolag.

Bland annat från intresseorganisationen Business Software Alliance.

Men Sveriges förenade studentkårer är kritiska.

– Det handlar om studenternas rättssäkerhet, säger ordförande Moa Neuman till aftonbladet.se

Nu kommer uppgifter om att flera svenska universitet efter påtryckningar från amerikanska filmbolag stänger av studenter som misstänks fildela eller ladda ned upphovsrättsskyddat material via universitetens datanät.

Bolagen skickar klagobrev till universiteten som sedan varnar studenterna.

Om de inte följer varningarna så stängs de av från datanätet.

Men universiteten vet inte om studenterna verkligen brutit mot lagen, utan följer filmbolagens klagomål.

Både Uppsala – och Linköpings Universitet stänger av studenter som misstänks fildela olagligt.

Begränsad tillgång

– Vi har som exempel fått in en rapport om att studenten begått ett lagbrott och enligt vårt regelverk så är det inte okej. Då vill vi ta en diskussion med studenten, säger Joakim Nejdeby, IT-direktör vid Linköpings universitet.

– Vi begränsar tillgången till det trådlösa nätverket för studenten i syfte att studenten ska ha möjlighet till självrättelse. Men man kan fortfarande gå in i datasalen, kolla e-mail och göra tentor över nätet.

Bland annat har BSA, Business Software Alliance, en organisation för programvaruindustrin, som jobbar för att skydda upphovrätten, hört av sig med klagomål på studenter till Linköpings universitet.

På Linköpings universitet har sex studenter stängts av de senaste tolv månaderna, men alla har fått tillbaka tillgången till datanätet.

Även Uppsala universitet varnar och stänger av studenter efter de fått in klagomål från filmbolag. Utan att veta om studenterna verkligen tankat ned olagligt.

Studenterna kräver ett stopp

– Vi stänger bara av den själva datorn som är berörd. Först skickar vi klagomål till studenterna och påpekar att så får man inte göra. Vi brukar skicka tre varningar, om de inte svarar på dem så stänger vi av, säger Håkan Wiktorin, IT-expert vid Uppsala universitet.

Runt 100 studenter har stängts av från datanätet vid Uppsala universitet sedan i oktober.

Men Sveriges förenade studentkårer är mycket kritiska.

Och har tillsammans med Ung Pirat och Piratstudenterna skickat ett brev till SUNET, som sköter universitetens och högskolornas nätverk, där de kräver att avstängningarna ska stoppas.

– Studenter ska inte kunna stängas av utan en rättslig prövning. Och datorer och internet är viktiga verktyg för studenter i utbildningen, säger Moa Neuman.