Topplistan över kommunerna

Som grund för tabell ligger 30 kategorier i vilka varje kommun har rangordnats mellan plats 1 (bäst) och plats 290 (sämst).
För varje kommun har sedan en genomsnittlig placering för de 30 kategorierna räknats fram, i vilken samtliga kategorier har viktats lika. Denna genomsnittliga placering ligger till grund för den totala rankingen.
I de fall som data saknats för en kommun har kommunen i denna kategori tilldelats medianplaceringen 145.

Resultaten när de lagts samman