Ud-chef kände till sexhandeln

NYHETER

"Det är väldigt känsliga uppgifter som rör en av medarbetarna"

UD:s expeditionschef Per Thöresson fick redan i november information om att en kvinnlig tjänsteman hade sålt sex till män.

Thöresson känner den aktuella kvinnan och valde att inte diarieföra fallet.

- Jag kan inte kommentera hur vi har hanterat ett sånt här känsligt personal-ärende, säger han.

Kvinnan som jobbar på en av UD:s enheter med många internationella kontakter, berättade i går i Aftonbladet hur hon hade sålt sex till män.

Polisen spanade

Kontakterna skedde via internet och sen möttes de i bostaden eller på hotell.

För två år sedan spanade polisen på henne i samband med ett misstänkt koppleriärende - förhoppningen var att kunna gripa sexköpare genom att följa UD-kvinnan.

Kvinnan har i sin roll som tjänsteman bland annat kommit i kontakt med frågor kring trafficking och prostitution.

Strax före lunch en novemberdag förra året fick Per Thöresson detaljerad information per e-post om kvinnans prostitution:

"Att hon dessutom ägnat sig åt prostitution på sin fritid innebär ju att hon själv inte begått något brott, men den hon säljer sex till gör sig skyldig till ett. Att idka sådan verksamhet ligger kanske inte i linje med ett arbete inom UD", stod det bland annat i brevet till Thöresson.

Känner varandra

Kvinnan uppger för Aftonbladet att hon känner Per Thöresson - genom arbetet på departementet.

- Vi är kolleger, det är klart man känner alla som jobbar i organisationen, säger Per Thöresson.

Har det här ärendet hanterats annorlunda med anledning av att du känner kvinnan?

- Nej, det skulle vara främmande för mig.

Thöresson har fått sammanlagt två brev med information i det här ärendet.

Känsliga uppgifter

- Jag vill gärna inte kommentera den saken närmare, som du säkert förstår. Det är ju väldigt känsliga uppgifter som rör en av medarbetarna, det har jag faktiskt inte lust att diskutera med dig.

När Aftonbladet berättar för kvinnan att Per Thöresson informerades redan i november om att hon skulle ha prostituerat sig, säger hon:

- Det här är faktiskt inte hans problem, det är inget olagligt. Och det är efter arbetstid, det hade varit en annan sak om det hade varit på jobbet.

Per Thöresson diarieförde aldrig informationen om UD-kvinnan och överlåter åt departementsrådet Berndt Fredriksson att motivera varför:

- Enligt sekretesslagen behöver man inte diarieföra handlingar som har "ringa betydelse" för myndighetens verksamhet, säger Fred-riksson.

Inte olagligt sälja sex

- Det här påståendet rör något som personen sysslar med på fritiden och det är ju inte heller olagligt att sälja sexuella tjänster.

Men är det lämpligt att prostituera sig och samtidigt jobba på UD?

- Jag tror att Per Thöresson gjorde bedömningen att uppgifterna i brevet saknade tillräcklig substans, att det var svårt att gå vidare med det hela.

Vidare i karriären

Per Thöresson, som fick utstå en hel del kritik för UD:s bristande beredskap under tsunamin, går efter sommaren vidare i karriären. Han blir från och med i höst Sveriges ambassadör i Schweiz.

Tidigare artikel:

Richard Aschberg