Beställde mjältbrand från svenskt universitet

NYHETER

Bakterierna skulle skickas till postbox i Amman

Stockholm

Obehöriga har vid minst två tillfällen försökt komma över mjältbrandsbakterier från Göteborgs universitet, enligt en FOI-rapport.

Så sent som förra året kom en beställning via en postboxadress i Amman som ville ha ett antal stammar och Säkerhetspolisen tog över ärendet.

Dagens Medicin skriver att de båda händelserna tystades ned och aldrig kom till allmänhetens kännedom. Men i en ännu opublicerad rapport av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), beställd av Krisberedskapsmyndigheten, beskrivs händelserna.

- Problemet med biologiska ämnen är att det behövs så lite för att göra så mycket. Det är bara att smuggla ut ett litet prov och odla bakterierna i laboratorium, säger Björn Sandström, en av författarna till rapporten, till Dagens Medicin.

Efter terroristattackerna i USA i september 2001 har rutinerna kring förvaring och leverans av biologiska ämnen skärps. Men säkerhetstänkandet är inte lika välutvecklat inom universitetsvärlden som inom myndigheter och företag.

- Forskare är av tradition måna om sin frihet. Medvetenheten har stigit, men visst finns det brister som kan förbättras, säger Björn Sandström.

TT