Erkände – och sålde sitt hus

NYHETER

Nu kan det inte mätas ut för skadestånd till brottsoffren

Foto: PETER KJELLERÅS
KÖPTES AV PAPPAN Hagamannen, Niklas Lindgren, sålde sin villa sex dagar efter att han erkänt sex av överfallen. Villan som var en gåva från Niklas Lindgrens pappa 2001, köptes tillbaka av pappan för 530000 kronor. Niklas Lindgren har bott där sedan 1993 med sin sambo och parets två barn. Affären gjordes upp på häktet i Umeå. Polisen var fram till i går ovetande om fastighetsaffären.

Sex dagar efter erkännandet sålde Hagamannen sitt hus för en halv miljon kronor.

Till sin egen pappa.

Därmed kan huset inte mätas ut för eventuella skadestånd till brottsoffer.

Köpehandlingarna skrevs under fredagen den 28 april – sex dagar efter att Niklas Lindgren, 33, erkänt sex av Hagamannens brutala överfall på kvinnor.

Villan i Nyland fick Lindgren i gåva av sin far i december 2001. Men han har bott där med sin sambo och sina två barn sedan 1993.

Hans pappa har nu köpt tillbaka huset för 530 000 kronor. Pappren inkom till tingsrätten den 10 maj.

Inte begärt kvarstad

Niklas Lindgrens sambo som bor i huset har godkänt försäljningen. ”Såsom sambo samtycker jag till denna försäljning“, skriver hon i köpekontraktet.

Affären genomfördes av Lindgren och hans pappa på häktet i Umeå och bevittnades av två personer, varav en var anställd på häktet.

– Jag kan säga att jag bevittnat vissa namnteckningar, men jag uttalar mig inte om något annat, säger häktesvakten.

Polisen i Umeå var i går ovetande om Niklas Lindgrens fastighetsaffär och åklagaren hade inte gått in och begärt kvarstad hos tingsrätten på de 530 000 kronorna.

– Det här hade vi ingen information om – och åklagaren känner nog sannolikt inte till det heller, säger spaningschefen Göran Markström.

– Men vi ska kontrollera detta, säger han.

Skälet till försäljningen är oklart.

Sven-Erik Alhem, överåklagare i Malmö kan inte uttala sig om Niklas Lindgrens fall specifikt – endast generellt.

– Och generellt är det så att den som är ansvarig för en familj har en inbyggd instinkt att värna om deras intressen. Om man då anar att man kan komma att drabbas av skadeståndskrav kan det här vara ett sätt att försöka åstadkomma något som gör att familjen kan få bo kvar, säger Alhem.

– Det är väldigt förståeligt och mänskligt sätt att agera. Men som åklagare skulle jag värna om brottsoffrens intressen. Det kan finnas möjligheter att begära prövning om köpet ska återgå, säger han.

Inte inblandad

Om Lindgren döms att betala skadestånd efter rättegången utmäts hans tillgångar för att betala ersättning till brottsoffren. När nu Niklas Lindgrens pappa äger huset kan det inte utmätas.

– Men ju mer egendomlig övergången av själva överlåtandet är, tillexempel om försäljningen sker direkt efter att någon har gripits, desto mer uppmärksam får man vara på vilka konsekvenser det kan få, säger Alhem.

Hagamannens advokat Leif Silbersky var inte med när affären gjordes upp.

– Jag har inte varit inblandad alls, säger han.

Vet du varför han valt att sälja huset?

– Den frågan tar jag inte ställning till.

Linda Hjertén, Zendry Svärdkrona