100 000 unga svenska flickor lever i ofrihet

NYHETER

Ny forskning visar hederskulturens utbredning

På midsommarafton för sju år sedan mördades Pela Atroshi, 19, med ett skott i huvudet av sina egna släktingar.

Orsak: Hon ville leva sitt eget liv.

Sju år senare visar ny forskning att 100 000 unga svenska flickor lever som fångar i sina egna familjer.

Pela Atroshi, 19, vägrades leva sitt eget liv.

Får du ha pojkvän? Får du umgås med vilka vänner du vill? Får du åka med på klassresan? Får du vara med på gymnastiken? Får du sitta med när det är sexualundervisning i skolan?

Dessa och liknande frågor fick 1 200 högstadieelever på invandrartäta skolor runt om i Sverige svara på. Frågorna ställdes av doktorander vid Stockholms universitet. Svaren var oroväckande.

– 60 procent av flickorna födda utomlands svarade nej på fyra eller fler av frågorna. Hälften av flickorna vars föräldrar är födda utomlands svarade på samma sätt, säger Astrid Schlytter, docent i rättssociologi vid Stockholms universitet och som lett undersökningen, till aftonbladet.se

Inte förvånad

Hade samma frågor ställts till samtliga högstadieelever i Sverige skulle det, enligt Schlytter, betyda att minst 100 000 tonårstjejer lever ofria i Sverige i dag.

Sara Mohammad är ordförande i riksföreningen ”Glöm aldrig Pela och Fadime”. Hon blir inte förvånad över resultatet.

– Problemet är mycket bredare än vad det pratas om. Det finns vissa grupper av tjejer som har vant sig vid förtrycket. Sedan finns det vissa som är emot det men som ändå försvara invandrare som grupp eftersom de vill undvika diskussioner som kan leda till rasism, säger hon till aftonbladet.se.

– Men jag tycker att det blir en omvänd rasism. Man låter flickor från andra kulturer behandlas illa bara för att de kommer från andra länder.

Manifestation

I morgon, torsdag, håller Sara Mohammad och de andra i föreningen en manifestation i Stockholm till minnet av mördade Pela Atroshi. Hon tycker att problemet med hedersrelaterat våld diskuteras mer öppet i Sverige nu än tidigare. Samtidigt efterlyser hon mer kunskap.

– Alla måste öppna ögonen för det här – polis, socialen, skolan, vården. Man måste göra riskbedömningar. Om någon inte får åka med på skolresan så ska man fråga mer och utreda vad som ligger bakom.

Fakta: Mordet på Pela

Pela Atroshi, 19, mördades den 24 juni 1999.

Tidigare

Johanna Melén